Prognosen visar:
Bioenergin växer så det knakar

Pressmeddelande: Svebio

Bioenergin ökar mer än någonsin och vår gröna bioenergi svarar nu för nästan en tredjedel av den svenska energianvändningen. Det framgår av Energimyndighetens kortsiktsprognos.

Svebios vd Gustav Melin kommenterar prognosen:

- Enbart ökningen av bioenergianvändningen mellan 2009 och 2010, prognostiseras till 10 terawattimmar. Det är lika mycket energi som elproduktionen från vår största kärnkraftsreaktor i Forsmark, och mer än elproduktionen från båda de nedlagda Barsebäcksreaktorerna, eller fyra gånger så mycket som hela vindkraftsproduktionen!

- Observera att vi bara talar om ökningen under ett år. Den totala tillförseln av bioenergi hamnar i år på 137 TWh. Det betyder att bioenergin är större än vattenkraften och kärnkraften tillsammans och att drygt 32 procent av all energianvändning i Sverige kommer från bioenergi. Bioenergin passerade förra året oljan som största energikällan i vår energianvändning.

Var finns den största användningen?

- Den största delen används inom skogsindustrin, där man eldar restprodukter som bark, rötskadad ved och svartlut för att producera el, värme och framöver drivmedel. Det som hänt senast är att Södras massabruk Väro blev fossilfritt i våras som första massabruk i världen. Bioenergin är också mycket stor i fjärrvärmen - mer än 70 procent av fjärrvärmen är bioenergi. Bioenergin står faktiskt för huvuddelen av uppvärmningen i de flesta städer och tätorter i landet.
Sedan har vi exempelvis pelletseldning, biogas och etanolanvändning som alla ökar på sina respektive marknader.

För ytterligare upplysningar kontakta: Gustav Melin, tel 070-5244400, eller Kjell Andersson , tel 08-4417087.

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2010-08-25
Skriv ut
8103286