2010-09-06

Närvärme i Fole en bisyssla

Mitt i byn Fole på Gotland står en liten vitrappad, fönsterlös byggnad på 30 kvadratmeter. Den innehåller en närvärmeanläggning som har ersatt oljeeldningen i byns skola och kyrka. En sju meter hög skorsten skjuter upp i ena änden av byggnaden. I den andra änden finns flisförrådet, vars tak kan öppnas när det är dags att fylla på flis.

Närvärmesatsningen ger Rikard Hansson (till vänster) och Erik Löfgren mervärde från skogen. Pannan, en CATfire, är på 250 kW.
 
Närvärmeanläggningen ägs av Rickard Hansson och Erik Löfgren i Fole. De har fått ett tioårigt kontrakt med Gotlands kommun och med kyrkan, för leverans av vattenburen värme och varmvatten. Bara under tre veckor på sommaren står pannan stilla för att man ska kunna kontrollera och serva utrustningen.

Efter att ha kört anläggningen i nästan ett år, konstaterar de att allt ser bra ut, från flisskruven som matar in flis i bränsleinloppet till askutmatningsskruvarna.

– Sedan pannan kom i gång, har det varit rätt lindrigt. Vi lägger ner maximalt 7 timmar i veckan på det här, säger Erik Löfgren.

Vill få ut mervärde från skogen
De kommer två gånger varje vecka för att fylla på flis, och passar då samtidigt på att tömma askmagasinet. En gång i månaden behöver maskinerna smörjning. Temperaturen i pannan kontrollerar de en gång om dagen via SMS. Närvärmeaffären är vad de kallar ”en bisyssla”. Erik Löfgren arbetar huvudsakligen med lantbruket och Rikard Hansson är skogsentreprenör.

– Vi ville få ut ett mervärde från vår egen skog i stället för att bara vara råvaruleverantörer, därför startade vi det här, säger Rikard Hansson.

Prästgården, församlingshemmet och skolan i Fole värms av den nya panncentralen.
 
Det hela började med en informationsträff om lantbrukares möjlighet att jobba med förnybar energi, som anordnades av LRF, Svenska kyrkan och Etik & Energi, en ideell förening som arbetar med att minska svenska kyrkobyggnaders energiförbrukning och miljöbelastning.

– Vi kom på att vi själva kunde skapa förnybar energi från vår skog, och visste att de var på gång att byta uppvärmningssystem i skolan. Så vi skyndade oss att fråga kommunen, som då redan hade planerat att byta till pellets och var på väg att skicka ut en anbudsförfrågan om pelletleveranser, berättar Rikard Hansson.

Kommunen slipper driften
Kommunen hade själv tänkt driva pelletanläggningen i skolan. Nu avvaktade man i stället med att skicka ut anbudsförfrågan, och efter att Erik Löfgren och Rikard Hansson tagit hjälp av en energikonsult, slutade förhandlingen med att Gotlands kommun sa ja till närvärmeleveranser i stället.

Erik Löfgren (bilden) och Rikard Hansson anlitade en energikonsult för att få hjälp med sin närvärme-satsning.
 
– Särskilt tjänstemännen var först lite motsträviga. De hade dåliga erfarenheter från 80- och 90-talen av entreprenörer som inte fungerade nåt vidare. Men med den här lösningen slipper de helt driften, och att köpa närvärme blir billigare för dem än att ha en egen pelletpanna, säger Erik Löfgren.

För kyrkan var saken i ett annat läge. De behövde byta oljepanna, och hade också sedan några år tillbaka en värmepump. Nu skrotade de den, och satsade på närvärme.

Erik Löfgren och Rikard Hansson bildade bolag, Lillbondens bioenergi AB. Men innan de kunde beställa utrustning, behövdes bygglov från kommunen och ett banklån.

Bankerna hänger inte med
– Bankerna är lite stela och tråkiga. De undrar om lånet gäller ”hus” eller ”maskin”. De har inte hängt med. Vindkraften hade samma problem i början, säger Erik Löfgren.

Den färdigbyggda panncentralen som rymmer både panna och flisförråd fraktades till Gotland på lastbil, och lyftes på plats utanför kyrkan i Fole.
 
Till slut kunde de sätta igång. Kulvertar skulle grävas, en på 180 meter till skolan och en på 115 meter åt andra hållet till kyrkan, församlingshemmet, prästgården och 3 lägenheter. Den lilla närvärmecentralen byggdes av ett företag i Hisings Backa, och samma företag byggde sedan in en panna och ett flisförråd i huset.

– För oss har det inneburit att vi hade ett enda företag att vända oss till med service- och installationsfrågor. Annars hade det blivit en elektriker, en rörmokare, en pannansvarig och så vidare, säger Erik Löfgren.

Närvärmecentralen fraktades från Göteborg på en lastbilstrailer med sima-lyft, och trailern kördes i befintligt skick på och av Gotlandsfärjan. När värmecentralen anlände till Fole, lyftes den av lastbilen och ställdes upp på en iordningsställd yta av packat grus.

Tack vare konsulten
– Från första mötet tills pannan var igång, tog det ett och ett halvt år. Det brukar ta 3-5 år. En av orsakerna till att det gick så snabbt, var att vår idé råkade passa ihop med de behov som fanns i skolan och kyrkan, säger Rikard Hansson.

Sedan säger de att de också har energikonsulten att tacka för mycket. Han kunde förklara fördelarna med närvärme för tjänstemän och politiker. Själva kunde de inget om bioenergi och pannor.

Containern rymmer ett 20 kubikmeter stort flisförråd som fylls via taket. För att få torrare flis planeras ett kompletterande buffertlager.

 

 
Trots att de var nybörjare när det gäller bioenergi, har driften fungerat bra. Det har inte varit några problem med pannan, fastän vintern varit så kall. Om pannan stannar, kommer ett larm via SMS. Allra bäst har det gått när pannan har gått för fullt.

Det som de har lärt av första vintern, är att så här små anläggningar kräver lite torrare flis. Därför ska de bygga ett stort buffertlager på Erik Löfgrens gård i höst, där de kan lägga 600-700 kubikmeter flis under tak. Då hinner den torka lite bättre innan den hamnar i pannan.

De ska kanske också sätta in en oljebrännare i pannan, för att ha som säkerhet om en skruv skulle gå av.

Blir lätt att sälja
Är detta en bra affär för er?
– Det hade känts bra att ha lite större marginaler. Investeringarna blev lite för stora. Men vi sökte och fick ett investeringsstöd från Jordbruksverkets landsbygdsprogram, säger Erik Löfgren.

Huset och installationen var det som kostade. Om de hade haft fler kunder, hade de kunnat slå ut de fasta kostnaderna på fler kilowattimmar. Fast då hade det också behövts en större panna.

– Det hade kostat minst lika mycket att bygga ett hus och sätta in en panna, som att bygga ihop det hela. Banken var också emot att vi skulle skilja panna och hus åt. Den här lösningen betyder att vi kan lyfta upp hela närvärmecentralen och köra iväg den. Den blir lätt att sälja om det skulle behövas. Själva marken här arrenderar vi, säger Rikard Hansson.

Om det blir fler kunder, blir det i så fall ytterligare en närvärmeanläggning. Det finns de som har hört av sig med förfrågningar.

– Närvärme är en lösning som passar mindre företag och små industrier med stort värmebehov. Det är sådana kunder vi ska vända oss till, säger Erik Löfgren.

 

 
Se även

Fakta om närvärmeanläggningen i Fole.

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2013-08-12
Skriv ut
8154826