Fakta om närvärmen i Fole

Värmeleverans: 450-500 MWh/år

Panncentral: färdigbyggd anläggning levererad av Clean Burn Trading AB

Panna: Cat Fire 250 kW, helautomatisk österrikisk panna för biomassa, byggd i Tjeckien.

Verkningsgrad: 90 %

Rökgasrening: cyklon

Spets och reserv: ingen. Funderar på att sätta in en oljebrännare i pannan som back-up vid ev haverier

Bränsle: skogsflis

Flisåtgång: 600-700 kubik per år

Bränslekostnad: cirka 100 000 kr per år

Flisförråd vid anläggningen: inbyggd container på 20 kubikmeter

Investeringskostnad: 1,6 miljoner kronor. (Närvärmecentralen med panna, flislager och inkoppling kostade 1,3 miljoner kr. Grävning och kulvertar kostade 300 000 kr.)

Underhållskostnad/driftskostnad per år: budgeterat för ca 25 000 kr exkl. bränsle

Sammanlagd arbetstid för Erik Löfgren och Rikard Hansson: cirka 300 timmar/år

Ersatt oljeförbrukning: 60 kubikmeter/år

 

 

Hela närvärmeanläggningen ryms i en container, och levererades färdigbyggd till Gotland.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flisförrådets botten
 

 

 

 

 

 

 

 

Utmatningsskruvar
 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2013-06-26
Skriv ut
7974298