Minskande avskogning - ökande fossila utsläpp

Nya forskningsresultat om klimatpåverkan visar att avskogning står nu för mindre än tio procent av de mänskliga utsläppen av växthusgaser. Utsläppen från förbränning av fossila bränslen står för mer än 90 procent. Trenden är att de fossila utsläppen fortsätter att öka i snabb takt, efter en liten minskning under 2009 på grund av finanskrisen, medan utsläppen från avskogning under många år visat ett sjunkande trend.

Siffrorna kommer från en färsk rapport i tidskriften Nature Geoscience.

- Den helt avgörande strategin för att minska den globala uppvärmningen måste vara att minska vårt beroende av fossila bränslen – effektivisera energianvändningen och ersätta fossila bränslen med förnybar energi. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen.

- Att skydda skogarna är också en viktig strategi. Men samtidigt måste vi också använda skogen som resurs i klimatarbetet.

- Redan idag är nettoupptaget av kol i skog och mark globalt mycket större än de kolförluster man gör genom avskogning. Friska skogar som växer bra binder mycket koldioxid, och biomassan kan användas för att ersätta fossila bränslen och energikrävande material som betong, aluminium och plast.

Svebio håller i dagarna sin årliga konferens Årets Bioenergidagar – denna gång i Karlshamn.

För ytterligare upplysningar, kontakta: Gustav Melin tel 070-524 44 00 eller Kjell Andersson 070-441 71 92.

Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2010-11-24
Skriv ut
8148520