Européer positiva till biodrivmedel

Sju av tio européer tycker att framställning av biodrivmedel bör stödjas och utvecklas, det visar en undersökning från EU-kommissionen.

Intervjuundersökningen, som presenteras i rapporten Europabarometern, har gjorts på uppdrag av kommissionen. Cirka 27 000 européer , både inom och utanför EU, har tillfrågats om sin inställning till bioteknik. Biodrivmedel är en tillämpning av biotekniken, GMO-grödor och kloning är andra.

Överlag är européerna kluvna inför bioteknik, en knapp majoritet, 53 procent, tror dock att bioteknik på ett positivt sätt kommer att påverka deras liv. När det gäller biodrivmedel är alltså stödet större, 72 procent är positiva och bara 20 procent negativa. Lägger man till att biodrivmedlen ska vara uthålliga ökar andelen positivt inställda till 83 procent.

Alarik Sandrup, näringspolitisk chef på Lantmännen Energi konstaterar i en debattartikel i ATL att resultatet är glädjande – men också lite förvånande. Han skriver: ”Med tanke på den kampanjliknande kritik mot biodrivmedel som präglat debatten i många länder kunde man förvänta sig en mer negativ inställning”.

Sandrup konstaterar att både oljebolag och ledande miljöorganisationer i Sverige i grunden är positiva till biodrivmedel, medan en helt annan situation råder på kontinenten där både miljörörelsen och fossilförespråkarna hävdar att biodrivmedel hotar såväl livsmedelsförsörjning som biologisk mångfald.

Undersökningen visar att det finns stora skillnader i förtroendet för biodrivmedel mellan länderna: Slovakerna är mest positiva (88 procent) följda av de tillfrågade i Lettland och Danmark, Sverige hamnar strax över genomsnittet på 74 procent, medan turkar och malteser är mest skeptiska.

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2010-12-14
Skriv ut
8090921