Bioenergiportalen bygger ut


Nu bygger Bioenergiportalen ut med ett nytt ämnesområde: energieffektivisering på landsbygden. Utbyggnaden sker på uppdrag av LRF, och bekostas av medel från Jordbruksverket.

— LRF vill använda Bioenergiportalen som en kommunikationskanal om effektivare energianvändning mot jordbruks- och andra landsbygdsföretag. Budskapet till dem är att de har goda möjligheter att spara pengar genom att spara energi, säger Jan Eksvärd, LRF:s expert på hållbar utveckling.

På Bioenergiportalen finns i dag mycket fakta och material om främst åkerbränsle och biogas. När det nya ämnesområdet läggs till, kommer samtidigt allt material att sorteras om för att ge en bättre överblick över hela Bioenergiportalens innehåll. Dessutom ska portalen få en liten ansiktslyftning med nya former och färger, främst på förstasidan.

— Vi börjar publicera det nya materialet om energieffektivisering i samband med att den ”nya” Bioenergiportalen tänds under våren 2011, säger Carina Johansson, Bioenergiportalens verksamhetsledare.

Materialet om energieffektivisering kommer att bestå av faktatexter, reportage, räknesnurror, frågelåda m.m.

Med effektivare energianvändning sparar man både miljö och pengar. Det blir allt viktigare att spara energi; om 10 år beräknas energipriserna vara dubbelt så höga som idag.

— Genom att spara på energin så sänks kostnader och utsläppen till miljön minskar, säger Jan Eksvärd. Jordbrukets direkta energianvändning beräknas till cirka 4,5 TWh per år, det mesta i form av dieselolja. Nästan lika mycket energi används indirekt i jordbruket. Allra mest indirekt energi används vid tillverkning av handelsgödsel. Det krävs 3 TWh per år för att tillverka den handelsgödsel som årligen importeras och används i det svenska jordbruket.

För att kunna spara energi, måste man få grepp om den egna energianvändningen och kunskap om hur besparingen kan gå till. Redan i dag erbjuds landsbygdsföretagare särskilda energikartläggningscheckar från Energimyndigheten, som ger rabatt när lantbrukaren anlitar energiutbildade rådgivare. Bioenergiportalen kommer efter utbyggnaden att på olika sätt informera om energianvändning och sprida kunskap om hur jordbrukare ska kunna använda sin energi mer resurseffektivt.

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2010-12-14
Skriv ut
8090878