Brikettering i Glommersträsk

 
Anläggning: Biomasser mobile från polska Asket.
Anläggningen består av en Tomasser balrivare, som är en ombyggd Tomahawkriv med snittrotor. Här sönderdelas balen innan gräset pneumatiskt förs till en bränslesilo. Luften förs tillbaka via ett dammfilter. Från bränslesilon förs materialet till tre doserare. Varje doserare fördelar därefter materialet till en dubbelpress.

 

Kapacitet: 450 kg/timme
Brikettdiameter: 70 mm
Energiinnehåll röflensbriketter: ca 4200 kWh/ton
Investeringskostnad: cirka 1 miljon (GME har fått hälften av de pengarna i investeringsstöd)


Bedömd produktionskapacitet
och produktionskostnad vid tvåskift 

(OBS! kalkylen bygger på uppskattningar, de faktiska kostnaderna kommer att utvärderas under projektets gång.)

Produktionstid:Tvåskift 16 tim/dag ger en produktionstid på 15 timmar. (1 timme går åt till uppstart och avslutning.)
Produktion: En produktion på 450 kg/timme ger 6,75 ton/dag, eller 840 ton/6 månader.
Lönekostnad: (180 kr/timme): 425 kr/ton
Elkostnad: 75 kr/ton
Rep och underhåll: 60 kr/ton
Ränta: (6 % på 550 000, avskrivning 10 år: 100 kr/ton
Summa produktionskostnad: 660 kr/ton
Kostnad per MWh: 340 kronor

Tillbaka till reportaget Brikettfabrik på hjul i Glommers 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-01-11
Skriv ut
8154800