Odlingskalkyl för rörflen
på myrmark i norra Sverige

(Kalkylen är hämtad ur Handbok i rörflensodling  (pdf),  utgiven av Glommers Miljöenergi 2008.)

Förutsättningar

Odlingens livslängd 10-15 år, och en anläggningskostnad på 6868 kr/ha, ger en avskrivning på ca 687 kr/ha och år.

85 procent av den totala arealen kan uppodlas, övrigt är diken och kanter. En teoretisk skörd på 7,5 ton/ha  ger därmed en faktisk skörd på 6,4 ton/ha. 25 procent går bort i spill. Återstår en skördemängd på ca 4,8 ton rörflen/ha.

Energiinnehåll i röflen: 4100 kWh/ton
Beräknat marknadspris: 160 kr/Mw

 

År

2008

2009

2010

2011-2018

2019

Skörd ton 87% ts

0

0

5

6

5

 Intäkter          
 Gårdsstöd

 1200

 1200

 1200

 1200

 1200

 Energistöd/vallstöd

 250

 250

 250

 250

 250

 Rörflensbiomassa

 0

 0

 3280

 3936

 3936

 Summa intäkter

 1450

 1450

 4730

 5386

 5386

 Kostnader (/ha)          
 Utsäde

 750

 

 

 

 

 Handelsgödsel

 1200

 1400

 1600

 1600

 
 Växtskyddsmedel

 175

       
 Diverse insatsmedel

 100

 100

 100

 100

 100

 Plöjning

 1000

 

 

 

 
 Harvning *3 + vältning

 675

 

     
 Sådd + vältning

 200

 

     
 Spridning handelsgödsel

 375

 450

 375

 375

 
 Bekämpning

 250

       
 Slåtter    

 375

 375

 375

 Balning    

 1000

 1000

 1000

 Fälttransport    

 350

 350

 350

 Avveckling          400
 Summa särkostnader

 4725

 1950

 3800

 3800

 2225

           
 TB 1

 -3275

 -500

 930

 1586

 3161

 Ränta rörelsekapital (6%)

 142

 59

  114

 114

  67

 TB 2

 -3417

 -559

 816

 1472

 3094

 Arbete

 1000

 200

 200

 200

 200

 TB 3

 -4417

 -759

 616

 1272

 2894

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2010-12-27
Skriv ut
7241378