Rörflensodling i Västerbotten i siffror

Sven-Erik Wiklunds rörflensodling ingår, tillsammans med 44 andra odlares, i projektet Åker/Rörflen vid kusten. (Projektet leds av Maskinring Norr och presenteras på Hushållningssällskapets webbplats.) 

Rörflen vid kusten är en del av det större projektet  Bioenergigårdar i ett nytt landskap som koordineras av Länsstyrelsen i Västerbotten.  

Uppgifterna i efterkalkylerna nedan är hämtade från projektets Rapport odlingsäsongen 2009/2010 .

Efterkalkyler för 3 av odlarna i projektet, samt en kalkyl baserad på en skörd motsvarande 22 MWh/ha, vilket är genomsnittet för de 10 odlare som fått högsta skördarna våren 2010. En skörd på 22 MWh/ha bör enligt projektrapporten vara möjlig att klara för de flesta.

 Efterkalkyler.

 

Odlare 1
(Ske-å)

Odlare 2
(Ske-å)

Odlare 3
(Umeå)

Genomsnitt
"10 i topp"

Skörd/ha, ton

 6,34

 6,2

 7,72

 6

 Vattenhalt, procent

 13,88

 29,5

 13,02

 
 Skörd MWh/ha

 24,17

 19,46

 32,7

 22

 Avstånd till värmeverk, km

 35

 30

 35

 
         
 INTÄKTER        
 Försäljningsintäkter

 5 089

 3 875

 6 507

 4 572

 Energistöd med kontrakt

 420

 420

 420

 420

 Summa intäkter

 5 509

 4 295

 6 927

 4 995

         
 KOSTNADER        
 Gödsel

 874

 820

 797

 1050

 Maskinkostnader        
 Gödselspridning

 180

 250

 330

 200

 Slåtter /inkl. strängläggning)

 360

 700

 1584

 500

 Skörd (balning/hackvagn)

 540

 1 555

 1 454

 1 000

 Transport till avlägg

 0

 0

 838

 500

 Summa maskinkostander

 1 080

 2 505

 4 170

 2 200

 Övrigt        
 Markkostnad        
 Frakt till värmeverk

 936

 1 395

 1 159

 1 100

 Arbete inkl. driftledning  

 

 

 43

 Diverse        
 Summa övrigt

 939

 1 395

 1 158

 1 143

 Summa särkostander

 2 890

 4 720

 6 125

 4 393

 TB 1

 2 619

 -425

 802

 599

         
 Avskrivningar mm        
 Anläggningskostnad/10 år

 550

 420

 500

 420

 Ränta rörelsekapital

 140

 140

 140

 140

 Summa avskrivningar

 690

 560

 640

 560

 TB 2

 1 926

 -985

 162

 39

         
 Gårdstöd

 1 240

 1 240

 1 240

 1 240

 Anläggningsstöd

 250

 250

 250

 250

 TB 3

 3 419

 505

 1 652

 1 490

         
Kronor/ha

 

Tillbaka till reportaget Rörflen till värmerverk - en affär under utveckling

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-01-18
Skriv ut
8154783