Lantbrukets energirådgivare

En konsult som gör en energikartläggning inom lantbruket, måste kunna och förstå lantbruk och inte bara energi och teknik. De sparåtgärder som konsulten föreslår ska inte ge negativ påverkan på avkastning, produktkvalitet, djurmiljö, arbete eller yttre miljö. Det finns ett samspel mellan teknik, biologi, markfysik, ekonomi osv. som måste beaktas.

Att anlita konsult
Energimyndigheten anser att man ofta behöver hjälp av en erfaren konsult vid energikartläggning, även om man kan göra vissa delar själv. Den konsult man anlitar för en energikartläggning ska känna till:

 • reglerna för energikartläggningscheckar
 • vad som ska rapporteras till Energimyndigheten
 • hur det ska rapporteras  

Rådgivarna nedan har genomgått utbildning i energikartläggning, kan arbeta med dataverktyget Energikollen och vet vad som krävs för att få Energimyndighetens check för kartläggning. (Listan delvis uppdaterad 2016-07-07)


LRF Konsult (senast uppdaterat juni 2016):

Sören Dahl, LRF Konsult, Nässjö, 036-34 23 79
Christer Johansson, LRF Konsult, Linköping, 013-37 70 37
Lars Neuman, LRF Konsult, Ulricehamn, 033-21 12 55
Ingvar Persson, LRF Konsult, Umeå, 090-10 80 75
Per-Ola Frisell, LRF Konsult, Ronneby, 0457-443 44
Max Jamiesson, LRF Konsult Linköping, 072-387 53 48
Nils-Johan Ingvar Nilsson, LRF Konsult, Skara, 0511-34 58 54

Hushållningssällskapen (senast uppdaterat juli 2016):

För de senaste uppgifterna: besök hushallningssallskapet.se och använd sökfunktionen för personal längst ner på sidan.

Henrik Nilsson, Hushållningssällskapet Väst, Vänersborg, 0521-72 55 27
Karin Eliasson, Rådgivarna i Sjuhärad, Rådde, Länghem, 0325-618 612
Baltzar Karlsson, Hushållningssällskapet Skaraborg, 0511- 248 20
Fredrika Lundberg, Hushållningssällskapet Skaraborg, 0511-248 25
Therese Ljungberg, Hushållningssällskapet Skaraborg, 0511-248 27
Nils Helmersson, HIR Malmöhus, Borgeby, Bjärred, 046-71 36 31
Gunnar Hadders, HS Konsult AB, Uppsala, 018-56 04 12
Rebecka Asplund, Växa, Eldsberga, 010 – 471 03 34
Birgit Fag, Huhsållningssällskapet Jönköping, 070-29 05 45
Hugo Westlin, Hushållningssällskapet Skaraborg/Väst,
0521-72 55 35
Övriga (senast uppdaterat 2013):

Lars Granbacka, Vallentuna, 08-511 743 08
Per-Anders Algerbo, JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Lund, 010-516 6911
Christian Örup, Lovang Lantbrukskonsult AB, 013-23 44 60
Björn Nylander, Mule Konsult, Falun, 070 – 797 77 60
Helena Olsson Hägg, Agrotektbyrån, Valdemarsvik, 0123 – 301 40 (även växthus)
Denise Fahlander, Grön önskan, Gävle, 070-64 61042
Torbjörn Andersson, LG Husdjurstjänst, Linghem, 013-31 75 60
Erika Vestgöte Dreber, Vestgöte Dreber Konsult, Österbymo, 0767 – 633 850
Martin Dreber, Vestgöte Dreber Konsult, Österbymo, 0708 – 290 981
Jonas Möller Nielsen, Cascada AB, Rolfstorp, 0709 – 686 393 (växthus)


Kontrollera innan du väljer konsult:

 • Har konsulten tillräcklig kompetens både inom lantbruk och energi/teknik?
 • Har konsulten genomgått LRF:s utbildning i energikartläggning på lantbruk eller motsvarande?
 • Vilka erfarenheter har konsulten av arbete med energifrågor inom lantbruk?
 • Har konsulten tidigare genomfört energikartläggningar på lantbruk? Hur många och vilka typer av företag?
 • Har tidigare energikartläggningar på lantbruk resulterat i förslag till åtgärder?
 • Vilka typer av åtgärder, och hur har åtgärdsförslagen redovisats?
 • Vilken erfarenhet har konsulten av uppskattningar eller beräkningar av kostnaderna för energiåtgärder?
 • Är konsulten van vid att skriva rapporter?
 • Vilken är konsultens timkostnad?Energikontor

Det finns 13 regionala energikontor i Sverige. De har ingen myndighetsfunktion, utan arbetar fristående med energieffektivisering och en ökad användning av förnyelsebar energi. De finansieras delvis av EU, men även av sin region, till exempel genom länsstyrelse, landsting, kommuner/ kommunförbund och energibolag. För övrigt är verksamheten uppdragsfinansierad. De regionala energikontoren är samlade i Föreningen Sveriges Regionala Energikontor (FSEK).

Den kommunala energirådgivningen, som ibland samordnas under energikontoren, är gratis. Se respektive kommun

 

Greppa näringens rådgivning 
Greppa Näringen erbjuder rådgivning om energieffektivisering

 

Energikoll i små och medelstora företag
– vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!
Energimyndigheten 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2016-07-15
Skriv ut
8038062