Matavfall för 60 varv runt jorden

Den påbörjade insamlingen av matavfall till biogasframställning i Sigtuna har blivit en succé. Biogasen som framställs under ett år, skulle räcka till 60 varv runt jorden i en biogasbil. Nu ska man utöka utsorteringen av matavfall vid samtliga skolkök och i en lång rad andra kommunala verksamheter.

Sigtuna kommun är en ekokommun och har utsetts till den sjunde bästa miljökommunen i landet (tidningen Miljöaktuellt, 2009).

Sedan 2009 sorterar invånarna i kommunen ut sitt matavfall från det övriga avfallet. Syftet är att producera biogas av matavfallet till bilar och bussar, och biogödsel av rötresten till lantbruket för att minska användningen av konstgödsel. Projektet inleddes med att soporna i ett första skede skickades på kompostering, dels för att invånarna skulle få in vanan att sortera, dels för att säkerställa kvaliteten på det matavfall som hamnade i de särskilda påsarna.

Nu visar det sig att resultatet har blivit en succé. Kvaliteten på det utsorterade matavfallet var ovanligt hög - 97 % av avfallet var just matavfall. Det är viktigt att matavfallet håller hög kvalitet då processen för framställning av biogas är mycket känslig för främmande föremål. 

Eftersom hushållen i Sigtuna kommun har visat sig vara så duktiga på utsortering av matavfall, kan nu allt skickas till rötning och blir biogas och biogödsel. Totalt skickas 160 ton matavfall till rötning varje månad. Biogasen som framställs räcker till 60 varv runt jorden i en biogasbil på ett år.

Kommunledningen tar nu nästa steg och kommer under året att införa rutiner för sortering i samtliga skolkök och i en lång rad andra kommunala verksamheter. Målsättningen är att alla verksamheter skall ha en väl fungerande källsortering.

- Vi har kommit en bra bit på väg, men vi kan ännu bättre. Nu tar vi nästa steg och målsättningen är tydlig. All kommunal verksamhet skall källsortera. Kommunen skall vara ett föredöme och på så vis visa andra aktörer att en satsning på att sortera sina sopor kan göra en stor skillnad, säger kommunalrådet Gunilla Lundqvist (MP).

Ytterligare information: Gunilla Lundqvist (MP), kommunalråd, 070-420 05 20

Anders Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande, genom politiske sekreteraren Daniel Ferreira, 072-727 67 92

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-06-08
Skriv ut
8090939