Uppvärmning av vatten

Hur mycket energi måste man tillföra vatten för att värma det
till en viss temperatur?

Det här kalkylbladet kan användas för att:

  • räkna på energibehovet för att värma diskvatten
  • räkna på värmelagring i en ackumulatortank
  • uppskatta potentialen i värmeåtervinning från mjölk
    (mjölk har ungefär samma värmeegenskaper som
    vatten)


Volym vatten liter
Starttemperatur °C
Sluttemperatur °C
Energibehov kWh
 

Denna uträkning utgår från vattnets fysikaliska egenskaper. Vattnets specifika värme är 1,16 Wh per liter och grad.

I praktiken måste man räkna med förluster till omgivningen, t.ex. från en varmvattenberedare, tank eller rörledning.

Ta hänsyn till förlusterna, som kan uppgå
till flera procent vid dålig isolering.

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-09-07
Skriv ut
8154794