Uppvärmning av vatten

Hur mycket energi måste man tillföra vatten för att värma det
till en viss temperatur?

Det här kalkylbladet kan användas för att:

  • räkna på energibehovet för att värma diskvatten
  • räkna på värmelagring i en ackumulatortank
  • uppskatta potentialen i värmeåtervinning från mjölk
    (mjölk har ungefär samma värmeegenskaper som
    vatten)


Volym vatten liter
Starttemperatur °C
Sluttemperatur °C
Energibehov kWh
 

Denna uträkning utgår från vattnets fysikaliska egenskaper. Vattnets specifika värme är 1,16 Wh per liter och grad.

I praktiken måste man räkna med förluster till omgivningen, t.ex. från en varmvattenberedare, tank eller rörledning.

Ta hänsyn till förlusterna, som kan uppgå
till flera procent vid dålig isolering.