Dieselolja årskostnad

Hur påverkas kostnaden om dieselpriset ändras,
eller om din förbrukning ökar eller minskar?

Räkna och jämför!


  Kvantitet Pris Kostnad
Alternativ 1 l/år kr/l kr/år
Alternativ 2 l/år kr/l kr/år
Skillnad l/år kr/l kr/år
Skillnad i % % % %

Tänk på!

För dieselolja som du använder i jord- och skogsbruk har du rätt att få tillbaka en del av koldioxidskatten. Räkna alltså med dieselpris efter återbetalning.

Under 2011 och 2012 återbetalas 2,10 kr/l dieselolja. Planerad återbetalning för 2013 och 2014 är 1,71 kr/l.

Återbetalningen justeras för halten av RME, som ju inte är belagd med koldioxidskatt. 2011 återbetalas vid 5 % RME 2,00 kr/l.

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-09-07
Skriv ut
8154765