Minskad dieselförbrukning - inbesparade kostnader


Nuläge

Användning tim/år
Dieselförbrukning l/tim
Årsförbrukning l/år
Dieselpris kr/l
Dieselkostnad kr/år
 

Med besparing

Besparing %
Dieselförbrukning l/tim
Årsförbrukning l/år
Dieselpris kr/l
Dieselkostnad kr/år
Besparing kr/år
 

Vad har en bränslesnålare traktor för mervärde?

Hur mycket mer kan man investera i en ny traktor som ger besparingen ovan på 12000 kr/år.

Kalkylperiod år
Ränta % (realränta, d.v.s. ränta utan inflation)
Merinvestering kr


Beräkningen förutsätter
• inköp av ny traktor
• att besparingen i dieselkostnader motsvarar ökade kostnader för värdeminskning och ränta
• att dieselpriset följer inflationen. Snabbare prisökning liksom minskande skatteåterbetalning ger ökat investeringsutrymme

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-09-07
Skriv ut
8154921