Spara med effektiv elmotor

En högre verkningsgrad på elmotorn betyder att den kräver mindre elenergi för att
lämna viss effekt på motoraxeln.

Ju längre driftstid på motorn, desto viktigare att den har hög verkningsgrad.

 

Märkeffekt kW
Belastning % (Förhållande mellan uttagen effekt och märkeffekt)
Drifttid tim/år
Energipris kr/kWh
 
  Motor A Motor B Differens
Verkningsgrad % %
Elförbrukning kWh/år kWh/år kWh/år
Energikostnad kr/år kr/år kr/år


Investera i effektivare elmotor!

Det kan löna sig att välja en motor med högre verkningsgrad, fastän den har ett högre pris.
För varje 100-lapp den sänker elkostnaden i kr/år (se nedersta rutan i differens-spalten ovan)
kan man grovt räknat betala en 1 000-lapp extra för den bättre motorn.

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-09-07
Skriv ut
8154798