Värme från mjölk kan återvinnas

Mjölkvärme kan återvinnas. Kylaggregatet kompletteras då med en plattvärmeväxlare, där värme växlas från kylmediet över till vatten. 

För att sänka mjölkens temperatur 30 grader, ska man kyla bort nästan 35 kWh från varje ton mjölk. Den energin ger värme som kan användas till varmvatten, personalutrymmen och bostäder. Besparingen ligger i att man ersätter den energi som behövs för att värma vatten och lokaler med den värmeenergi som redan finns i mjölken.Räkna ut hur mycket värme du kan återvinna från din mjölk!

Mjölkmängd ton mjölk per år
Potential kWh/år

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-09-07
Skriv ut
8154796