Energikartläggningscheck ger stöd

Energimyndigheten införde 2010 en möjlighet för små och medelstora företag, även lantbruk, att få stöd för att kartlägga företagets energianvändning. Stödet kallas energikartläggningscheck och kan sökas till och med år 2014.

Stödet visar hur allvarligt myndigheternas experter ser på de stigande energipriserna, och vilka risker detta kan medföra. De företag som effektiviserar sin energianvändning bedöms ha störst chans att överleva och att kunna konkurrera på en internationell marknad när energipriserna stiger.

Även Jordbruksverket har utformat ett rådgivningssystem för energieffektivisering via Greppa Näringen.

Pengar kommer i efterhand
Stödet från Energimyndigheten gäller företag som använder mer än 500 MWh energi per år, och för lantbruk som har minst 100 djurenheter.

Företaget kan få stöd för hälften av kostnaden för en energikartläggning, upp till maximalt 30 000 kr. Pengarna betalas ut efter den genomförda energikartläggningen.

Förutom kostnader för en anlitad energikonsult, kan företagaren även räkna med kostnader för sin egen tid i kartläggningen.

... men sök före
För att få en energikartläggningscheck, måste man söka den innan man gör energikartläggningen. Energimyndigheten kommer sedan att meddela sitt beslut om stöd, och fastställa ett datum då energikartläggningen ska vara genomförd (utifrån uppgifterna i ansökan) och det datum då rapport och energiplan ska vara inlämnade.

Använd en erfaren konsult
Kartläggningen kan man till viss del göra själv, men oftast behöver man hjälp av en erfaren energirådgivare. Energimyndigheten ställer inga formella krav på den som utför kartläggningen. Kartläggning och rapportering blir dock bättre om konsulten har erfarenhet och kompetens både inom energi och lantbruk samt känner till Energimyndighetens villkor och rutiner.

Energikartläggningen ska resultera i en energiplan som skickas till Energimyndigheten. Energiplanen ska innehålla samtliga åtgärder som föreslås i energikartläggningen, dessutom när och vilka av åtgärderna som företaget planerar att genomföra inom två år. 

Begär utbetalning
För att stödet ska betalas ut, måste företaget skicka in en rekvisition/redovisningsblankett där företaget försäkrar att lämnade kostnadsuppgifter är riktiga. Denna utbetalning ska företagaren begära senast sex månader från det datum då energikartläggningen senast ska vara klar, enligt myndighetens beslut.

På rekvisitionsblanketten ska alla kostnader företaget har haft för energikartläggningen finnas med, både för konsulter och för de eventuella kostnader man haft för sin egen tid i kartläggningen. Tidsredovisning ska bifogas.

Sedan är det dags att genomföra de åtgärder man har listat i energiplanen. Energimyndigheten kommer senare att följa upp vilka åtgärder som har genomförts.

Läs mer

Energikartläggningscheck
- ett ekonomiskt stöd för energikartläggning
Energimyndigheten
(kan sökas till november 2014)

Energirådgivning för jordbruk
Jordbruksverkets rådgivning genom
Greppa Näringen


 

 

 

   
Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2014-06-25
Skriv ut
8154821