Gör en energikartläggning

Mätning av dieselförbrukning vid utbildning i sparsam körning. Foto: LRF Konsult

För att kunna spara energi, eller använda energin mer effektivt, bör man först veta hur mycket man gör av med. Gör därför en energikartläggning!

En energikartläggning är precis som det låter: en kartläggning av hur mycket energi som används. För att vara säker på att få med allting och att hitta lämpliga åtgärder, kan man behöva ta hjälp av en energirådgivare.

Energirådgivaren går igenom hur mycket energi som används i olika delar av verksamheten, till exempel belysning, ventilation, vakuumpumpar, varmvatten och utfodring. De ger förslag på var och hur man kan spara energi.

 

 

Hur mycket energi går det åt i mjölk- och grisproduktion?

 

Kartläggningen inleds med att man sammanställer all energi som används i företaget. Man tar med alla energislag som elenergi, dieselolja, eldningsolja, gasol, biobränslen m m. För varje energislag beräknas användningen i MWh/år samt kostnaderna för energin.

Energikartläggningen ska svara på frågor som:

  • Hur mycket energi används?
  • Vilka energislag används?
  • Till vad används energin?

Om du tar hjälp av en konsult, får du förslag på hur du kan göra sådant som belysning, ventilation, uppvärmning, utfodring, kylning och torkning mer energieffektivt. Åtgärdsförslagen är mycket viktigare än själva kartläggningen.

Av konsulten får du också hjälp med att beräkna nyckeltal. De är en god hjälp för dig när du ska bedöma din energianvändning och jämföra den med andra företag. Nyckeltalen anges som liter drivmedel per hektar, kWh per kg mjölk, kWh per producerad gris osv.

Stöd för energikartläggning

De företag som vill kartlägga energianvändningen i sina verksamheter och anläggningar kan få stöd från Energimyndigheten. Stödet gäller företag som använder minst 500 MWh energi per år.

Mindre lantbruksföretag kan få hjälp att kartlägga sin energianvändning via landsbygdsprogrammet. Energikartläggningen görs genom rådgivningen Energikollen och genomförs av Greppa Näringen.

 

Se även

Energiaktiv.se 
Ett stöd i energieffektiviseringsarbetet

Energikollen
Greppa Näringen erbjuder rådgivning om energieffektivisering

Kartlägg energianvändningen 
Energimyndigheten

Handbok för kartläggning och analys av energianvändning
Tips och råd från Energimyndigheten

Energieffektiva lantbruk 
Projekt vid Energikontoret i Mälardalen för att öka jordbrukets konkurrenskraft.  

Film

Vad kan man som lantbrukare tjäna på att göra en energikartläggning? Per-Åke Nilsson, driftsledare på Wanås gods, berättar.

 

KRAV kräver energiplan

Från och med 2012 krävs att alla KRAV-anslutna lantbruk som har en årlig energianvändning på mer än 500 000 kWh eller mer än 100 djurenheter gör en energikartläggning. Kartläggningen ska vara genomförd senast 2014.
Läs mer om energiplanering på KRAV:s webbplats

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2013-11-07
Skriv ut
8154768