Förkylning av mjölk med kallvatten

Mjölken ska kylas i tanken till 4 grader. Man kan också ha en förkylare som kyler med kylaggregat
eller med kallvatten. Kylning med vatten minskar mjölktankens gångtid och energibehov.

I en platt- eller rörvärmeväxlare växlas värme över från mjölk till vatten. Driftskostnad är i praktiken noll.

Räkna på vad du kan spara genom att förkyla med vatten!

Produktion mjölk ton/dag   ton/år
Elförbrukning utan förkylning kWh/ton
- förbrukningen varierar från 10 till 30 kWh/ton beroende på rumstemperatur och skötsel.
Elförbrukning utan förkylning kWh/dag   kWh/år

Förkylning och energibesparing
Vattentemperatur, vattenflöde och värmeväxlarens konstruktion bestämmer förkylningen i grader.
Här räknar vi med att mjölktemperaturen sänks från 35 till 20 grader. Eftersom det är ca hälften
av den nödvändiga kylningen så minskas alltså tankens energibehov med ca hälften.
Energibesparing kWh/dag kWh/år
 
Om vattenflödet är lika med dubbla mjölkflödet så höjs vattentemperaturen med 7 - 8 grader.
Volym förvärmt vatten m3/dag
Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-09-09
Skriv ut
8154757