Spara energi på gården

En gård på 100 hektar förbrukar cirka
6-10 kubikmeter diesel per år. Genom
att köra bränslesnålt kan man spara
3000 - 5000 kronor per år.

Energi behövs för att producera mjölk, kött, ägg och växtprodukter. Till det behöver vi el, diesel, olja och biobränslen. Men ofta går ofta att spara 10-15 procent av energin.

Att se över sin energianvändning och att energieffektivisera lönar sig - både ekonomiskt och miljömässigt.  Varje gård är dock unik och energianvändningen varierar stort mellan olika lantbruk, men det finns nästan alltid besparingar att göra.

Varje inbesparad kilowattimme blir också allt mer värd i takt med att energipriserna stiger. Kalkylera med dubbla energipriser om 10 år.

Energieffektivisering kan vara både enkelt och billigt

Att vara energieffektiv kan innebära att använda mindre energi. Men det kan också innebära att öka avkastningen. Högre avkastning för samma mängd insatt energi är också energieffektivt.

Sparåtgärder kan vara enkla eller mer eller mindre kostsamma. De kan också kräva mer eller mindre planering, och en mer eller mindre omfattande ombyggnad.

Ändra rutiner!

Åtgärder som är både billiga och enkla.

 • Släcka lampor
 • Köra sparsammare
 • Planera transporterna
 • Trimma och styra spannmålstorken
 • Trimma och underhålla ventilationen

Byt upp dig!

Byte av utrustning och enskilda komponenter. Relativt enkla åtgärder som kan genomföras på kort sikt och utan större planering.

 • Byta till bränslesnålare traktor
 • Återvinna värme från mjölken till diskvatten m.m.
 • Varvtalsstyra vakuumpumparna
 • Byta till energisnålare lampor
 • Ersätta traktordrift med eldrift (ex. utfodring, utgödsling)
Investera bort energitjuvarna!

Ändring av stall- eller utfodringssystem. Till exempel ett byte av utfodringssystem, från traktor och mixervagn till ett system med stationär blandare och bandfoderfördelare.

Det här är större investeringar på längre sikt, som kräver både planering och noggrannare kalkyler. Oftast finns fler motiv än energibesparing för sådana ändringar.

 • Golvvärme i grisningsavdelningen minskar behovet av värmelampor.
  Självdragsventilation istället för fläktventilation
 • Ändra strategi för jordbearbetning
 • Ändra transportsystem från traktor till lastbil

Enkelt spara tusenlappar

En gård som varje år gör av 100 000 kWh kan spara 4000-5000 kronor per år genom att spara in 5 procent på energianvändningen. Det kan många klara med enkla åtgärder som inte kostar.

 

Film

Årets energibantare - en dokusåpa om energieffektivisering i lantbruket.

Del 1 -kartläggningen

 

Del 2 - solenergi

Del 3 - framtiden

 


Gör en energikartläggning!
Information om kartläggningen, energikartläggningscheckar och tips på energirådgivare på Bioenergiportalen.

Energibanta!
Inspiration och åtgärder för energieffektivisering från Greppa Näringen.

 

Energi kan inte förbrukas

Energi kan varken produceras eller förbrukas, bara omvandlas - till arbete, till värme eller annan energiform. Vid varje omvandling blir det förluster, oftast i form av värme som vi inte kan utnyttja. Exempel på det är hur en traktor använder dieseloljan, ungefär två tredjedelar av energin blir spillvärme och bara en tredjedel blir arbete.

Det är alltså inte helt korrekt att säga energiförbrukning, istället bör man tala om energianvändning. Däremot är det rätt att säga elförbrukning och dieselförbrukning.

 

 

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2014-03-20
Skriv ut
8154778