Spara energi i fält

Att vara energieffektiv i fält innebär att effektivt omvandla insatser till produkter. Att sänka sin dieselförbrukning kan vara energieffektivt – men inte om det ger lägre skörd. Energianvändningen bör alltså vara så låg som möjligt i förhållande till mängden skördad produkt.


Energispartips vid fältarbeten

  • Reducera varvtalet på traktorn
  • Serva maskinerna regelbundet
  • Bearbeta inte djupare än nödvändigt
  • Undersök möjligheten till minskad plöjning
  • Om möjligt, välj skiften med bra arrondering till de mer arbetskrävande grödorna.
  • Se över transporterna till och från fält

 
Håll koll på maskinparken

En felinställd plog gör att slirningen ökar.
Om slirningen ökar från 15 % till 25 %, ökar
bränsleförbrukningen med 1,5 -2,0 l/ha.
Avverkningen minskar med 10 %, vilket
också bidrar till en dyrare plöjning.

 

Alla maskiner ska naturligtvis vara rätt inställda för det arbete som ska göras. En felaktig inställning kan öka dieselförbrukningen och försämra resultatet.

Traktor och redskap ska passa ihop. Det är något man även bör tänka på vid inköp av nya redskap. Om det nya redskapet kräver större effekt krävs kanske också en större traktor. Den nya traktorn, som då har större effekt än gårdens övriga redskap kräver, ökar den totala bränsleförbrukningen.

Genom att köra sparsamt kan man spara 10-20 procent bränsle. Läs mer om traktorer och sparsam körning här. Länk till sparsam körning.

 
Välj grödor efter skifte
Att anpassa växtföljden efter skiftenas arrondering (skiftenas storlek, form och placering i förhållande till andra skiften och gårdens centrum.) kan spara energi.

Grödor som kräver många arbetsoperationer bör om det går odlas på skiften med god arrondering. Skiften med sämre arrondering sänker maskinens kapacitet eftersom man måste göra många vändningar. På sådana skiften bör man alltså odla grödor som inte kräver så många överfarter.

 
Ny teknik kan spara energi
Växtplatsanpassad odling kan spara energi framförallt då indirekt. Om gödsling och kemisk bekämpning kan anpassas efter behov behövs mindre insatsvaror, vilket ger en indirekt energibesparing.

GPS har gett lantbrukaren möjlighet att minska en onödig och kostsam överlappning av föregående kördrag. Det spar både bränsle och tid och det enklaste systemet, typ spårföljare, betalar sig snabbt. Ett autostyrsystem kan med sin större noggrannhet nästan eliminera överlappningen. Dessutom hindras man mindre av mörker och dimma, vilket innebär fler möjliga timmar vid exempelvis sprutning.
Se även

Läs mer om Energianvändning - växtodling

 

Lästips

Energiforbrug ved transport och jordbearbejdning
Rapport från Dansk Landsbrugsrådgivning (på danska).

 

Exempel: vall

Förtorka vallen till rätt vattenhalt. Det kostar bränsle och pengar att transportera onödigt vatten.

 

Exempel: spannmål

En skördetröska bör i första hand skörda på de största fälten under torra förhållanden. Då kan man tröska många ton med låg vattenhalt. Hackningen kräver dessutom mindre energi när det är torrt. På små och oregelbundna fält sänks maskinens kapacitet väsentligt. Om man måste skörda vid fuktigare väderlek är det därför bäst att tröska de mindre fälten då. På så vis får man in färre ton med hög vattenhalt.

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-10-17
Skriv ut
7241383