Spara energi – belysning

Möjligheten att spara energi på belysningen är stor på många gårdar, kanske 10-20 procent med enkla och billiga åtgärder.

  • Låt inte belysningen stå på i onödan! Släck ljuset när du lämnar lokalen eller sätt in styrning: tidreläer, ljussensorer eller rörelsevakter.
  • Ta vara på ljuset du betalar för! Det ljus, som du ändå betalar för, används bättre om lysrören har reflektorer och om armaturerna hålls rena. Insläpp av dagsljus minskar behovet av belysning.
  • Byt till energisnålare lampor! Det finns flera alternativ men välj rätt för olika utrymmen och olika produktionsgrenar.

Låt inte belysningen stå på i onödan

Det enklaste – och billigaste - sättet att spara energi när det kommer till belysning är att ändra beteende. Är du borta mer än fem minuter – släck ljuset! Det gäller även dagens lysrör.

I stallar med stora ljusinsläpp kan man
spara mycket energi på att installera
ljussensorer som släcker och tänder
belysningen efter behov.

Det finns flera olika metoder för att se till att tända och släcka lampor efter behov. Tidur, ljussensorer och rörelsevakter sparar energi. Tidur tänder och släcker belysningen utifrån tidpunkt, ljussensorer efter ljusinstrålning och rörelsevakter tänder belysningen när någon rör sig i närområdet. Särskilt i stallar med stora dagsljusinsläpp kan man spara mycket energi med ljusstyrning.

Belysningen får dock inte minskas så mycket att det påverkar produktionen. Rätt belysning vid rätt tid är viktig i stallmiljöer och det kan vara särskilt angeläget för fertiliteten. Mjölkkor behöver t.ex. 6-8 timmar mörker och 16-18 timmar ljus per dygn. För fjäderfästallar gäller specifika regler för ljusstyrning.

Väl energieffektiva lampor och lysrör

Det finns ingen anledning att ha starkare belysning än vad som krävs. Skruva ur lampor, lysrör och glimtändare som inte behövs. Det finns också system som kan regleras, till exempel med dimmer. Genom att dra ner belysningen med 15 procent kan man spara 20-25 procent energi.

Ett lysrör omvandlar 25-30 procent av den elektriska energin till synligt ljus. Vanliga
glödlampor omvandlar bara 5-8 procent.

Ju mer ljus (lumen) du kan få ut per watt W, desto energieffektivare är din belysning. Vanliga glödlampor omvandlar bara 5-8 procent av elenergin till ljus. Resten blir alltid värme (som kan ha ett värde i vissa situationer).

Ett T8-lysrör omvandlar 25-30 procent. Enklaste sättet att välja en energieffektiv lampa är att jämföra de lampor som ger det antal lumen du behöver – och sen välja den som kräver lägst antal watt. Andra faktorer att tänka på i olika situationer är tändningstid, färgåtergivning, omgivningstemperatur och möjligheten att ”dimra”, det vill säga reglera ljusstyrkan.

Lågenergilampor eller lysrörslampor Ger 5 gånger mer ljus per W än vanliga glödlampor. Lågenergilampor håller också längre.
LED-lampor Ännu energisnålare än lågenergilampor och har ännu längre brinntid. Hittills har dock LED-lampor haft en sämre ljusspridning än andra lampor, och de är också relativt dyra. Men tekniken är på frammarsch.
Kvicksilverlampor Billiga att installera, men drar mycket energi i förhållande till ljusflödet, dubbelt så mycket som för lysrör.
Högtrycksnatriumlampor Ett bättre val utomhus än kvicksilverlampor. Det förekommer att de används inomhus, men det gultonade ljuset passar inte överallt.
Metallhalidlampor Ett annat alternativ utomhus. De börjar också bli vanliga inomhus som i lösdriftsstallar för kor. En stor fördel är mindre ledningsdragning jämfört med lysrör


Satsa på energisnåla lysrörsarmaturer

Lysrörens diameter avslöjar om du har gammal lysrörsbelysning. Gamla system, T8, använder 26 millimeters lysrör och har en glimtändare i armaturen.

I moderna T5-system är lysrören 16 millimeter och rören drivs med högfrekvens från elektroniska driftdon (HF-don). Därför blir värmeförlusterna mindre än för T8-rören och ljustbytet per W blir bättre, om det inte är i kalla utrymmen.

När man bygger nytt eller renoverar kan det löna sig att välja armaturer för T5-lysrör. Investeringskostnaden blir visserligen högre, men energikostnaden kan bli upp till 20 procent lägre än med traditionell T8-teknik.

Räknar man på hela armaturens livslängd utgör investeringskostnaden bara en tiondel mindre del av den totala belysningskostnaden. En investering i dyrare, men energisnålare, teknik kan alltså löna sig i längden vid många brinntimmar per år.

Nedan: Belysningens kostnad ur ett livscykelperspektiv (Källa HS)


 

Ta vara på ljuset!

Genom att ta vara på det ljus man har kan man använda svagare lampor/lysrör som drar mindre energi, eller minska antalet ljuspunkter.

• Det billigaste ljuset är solen. Utnyttja dagsljuset maximalt.

• Ljusa färger i stallar ger ett bättre ljusutbyte.

• Håll fönster och andra ljusinsläpp rena

• Saknar lysrören i taket reflektorer? Montera dit sådana. Reflektorer fördubblar ljusutbytet på golvet.

• Lysrörsarmaturer i stallar är ofta smutsiga. Rengör dem en gång om året.

Se även

Så mycket ljus behöver du
Tabell över ljusbehov i olika utrymmen.

 

Lästips

Om olika ljusbegrepp, ljuskällor, armaturer och driftdon Ljuskulturs webbplats

Hushålla med krafterna - Fakta
Rapport från Hushållningssällskapet 

Minska elanvändningen
Informationshäfte från JTI och SLA 

Energibevidst projektering i landbruget. Belysningsanlaeg till stalde
Information från Dansk Landbrugsrådgivning. På danska.

Energy Efficient Lightning for the farm
Information från ATTRA (National Sustainable Agriculture Information Service, USA. På engelska. 

 

Lumen. Enheten för ljusflöde. Anger hur mycket ljus en ljuskälla avger.

Lux. Enheten för belysning. Anger hur mycket ljus som träffar en viss yta. En lux = 1 lumen/kvadratmeter.

Watt. Enheten för effekt. Anger hur mycket energi per tidsenhet som en lampa förbrukar.

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-09-09
Skriv ut
7241384