Varifrån kommer energin?


Figur 1. Totalt 614 TWh energi tillfördes i Sverige 2010 från dessa energikällor. Av den tillförda energin producerades el, värme och drivmedel. En hel del av energin (34 %) gick bort i förluster vid omvandling till t.ex. el, i kraft- och värmeverk. De största förlusterna sker vid omvandlingen av kärnkraft (cirka 65 %) till el. Posten biobränsle omfattar även torv och avfall.

Biobränsle ökar kraftigt

Om man ser till all energi som tillförs i Sverige, kommer mest från olja och kärnkraft. Men andelen biobränsle ökar kraftigt, och andelen olja minskar, se figur 2.

Figur 2. Medan tillförseln av olja har minskat kraftigt, har tillförseln av biobränslen ökat.

 

Högst andel förnybart

Sverige är det land i EU som har högst andel förnybar energi (biobränslen + vattenkraft och vindkraft) i sin energianvändning. Det beror dels på våra stora tillgångar av förnybar energi som skog och vattenkraft, dels på en aktiv energipolitik. Under åren 2000-2005 var Sverige ett av fyra länder som ökade sin andel förnybar energi mest.

Figur 3. Från 1990 till 2009 ökade användningen av förnybar energi med 31 procent i Sverige. Källa: Energimyndighetens kortsiktsprognos 2011.

Mindre energi totalt sett

Fastän vi har blivit många fler, minskade den totala energianvändningen i Sverige från 381 TWh år 1973, till 376 TWh år 2009. De senaste 40 åren har energianvändningen legat kring 370-400 TWh, med som mest 405 TWh år 2003-2004, och 411 TWh år 2010, som var ett ovanligt kallt år.

Uppgifterna på sidan här hämtade från Energimyndigheten

Lästips

Lantbrukets forskningskarta för bioenergi 2012 (pdf)
Forskningskartan från SP ger en samlad bild över vilka finansiärer, resurser, forskningsaktörer och typ av forskning som varit aktuell inom området småskalig bioenergi från lantbruket 2012. Kartan redovisar även en sammanfattande statistik hur många hektar odlade grödor eller ton restprodukter som användes till produktion av bioenergi 2012.

Till kartan ovan finns en agenda för behov av forskning och innovation:
Lantbruksbaserad småskalig bioenergi och biomassaproduktion (pdf)

................................................

Senaste energistatistiken hittar du alltid på Energimyndighetens webbplats
Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2014-12-09
Skriv ut
8090889