Frågelådan

 

Här besvaras frågor om energieffektivisering och bioenergi. Har du en fråga? Skriv in den i formuläret till höger. 

Kogödsel till metangas

Fråga:
Hur räknar man om 3000 m3 kogödsel till metangas, om torrsubstansen är 5%? Hur många kg gödsel motsvarar 3000 m3?

Svar från Henrik Olsson, JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik:
Man räknar med att nötflytgödsel ger ungefär 200 m3 metan per ton VS (den organiska delen av  torrsustansen (TS) som kan brytas ned i rötkammaren och bidra till biogasproduktionen). Ungefär 80 % av torrsubstansen är VS. Räkna med att 1 m3 gödsel väger ett ton. Har vi då en TS-halt på 5 % få vi:

3000 * 5% * 80% * 200 = 24 000 m3 metan. 

5 % TS-halt låter dock lågt för nötflytgödsel. Man brukar räkna med 6-8 % om man inte har exakta värden.

Notera ckså att biogas från nötflytgödsel har en metanhalt på 60 %, resterande 40 % utgörs huvudsakligen av koldioxid. Vid rötningen får man alltså ca 39 000 m3 biogas, med en metanhalt på 60 %. 

24 000 m3 metan motsvarar 230 000 kWh energi, vilket i sin tur motsvarar energiinnehållet i 2 300 m3 olja. (Metan har ett energiinnehåll på ca 9,8 kWh/m3)

----------------------------------------------------------------

Utbildning inom biogas/bioenergi

Fråga:
Med vilka utbildningar kan man rikta in sig på biogas/bioenergi-branschen?

Svar från webbredaktören på Bioenergiportalen:
Du anger inte vilken typ av utbildning du är intresserad av, men jag förutsätter att det är någon form av lite längre eftergymnasial utbilning.

Flera yrkeshögskolor har praktiska utbildningar inriktade mot biogas/bioenergi, till exempel yrkeshögskolorna i Skara (BYS), Hallsberg (SKY) och Varberg (Campus Varberg)   På www.yrkeshogskolan.se  kan man enkelt söka efter aktuella utbildningars som är beviljade av Myndigheten för yrkeshögskolan. Läs hela svaret


 

Tjäna energi på sänkt vattentemperatur

Fråga:
Jag har extern pelletseldning som verkar mot en vattentank på 90 liter i värmepannan. Detta styrs med termostat på ca 10 graders intervall, dvs på- och avstängning av pelletsbrännaren. Tidigare hade jag ett intervall på mellan ca 75-85 grader. Detta har berott på en troligen överdriven Legionellarädsla. Nu har jag intervall mellan ca 55-65 grader. Hur mycket energi kan man tjäna på att sänka temperaturen i en vattentank från 75-85 till 55-65 grader?

Svar från Lars Neuman, energi- och teknikrådgivare, LRF Konsult:
Om man värmer tankens 90 liter till 80 grader från en kallvattentemperatur på ex. 8 grader, så har det tillförts 7,5 kWh. När man ändrar termostaten till intervallet 55-65 grader och värmer till i medeltal 60 grader så minskar värmetillförseln till 5,4 kWh. Räknesnurran på Bioenergiportalen avrundar dessa tal till 8 och 5 kWh, men skillnaden är alltså mer exakt 2,1 kWh.Läs hela svaret

Energiinnehåll hästgödsel 

Fråga:
Hur mycket får man ut i kWh/kg ts om man eldar hästgödsel - och hur mycket om man gör biogas?

Svar från Mats Edström, forskare på JTI:
Det effektiva värmevärdet vid förbränning av hästgödsel är 4,4 kWh/kg ts, men detta är inte den värmemängd som kan utvinnas från pannan. Med rökgaskondensering kanske det går att utvinna 1,1 kWh värme/kg hästgödsel.

Baserat på satsvisa utrötningsförsök med hästgödsel bedömer jag att det vid rötning går att utvinna ca 170 liter metan/kg organiskt material. Omsatt till våtvikt innebär det en metanproduktion på 0,42 kWh/kg hästgödsel. Läs hela svaret


 

Varvtalsstyrda fläktar

Fråga:
Drar varvtalsstyrda fläktar mindre energi än flera mindre fläktar som startas stegvis?

ar från Erik Hellsvik, vd AB AKRON-maskiner: 
Om man i ett system med litet tryckbehov jämför en stor väggmonterad varvtalsstyrd fläkt med parallellmonterade småfläktar, som tillsammans drar lika mycket effekt som den stora vid fullt varv, blir svaret: Ja!

Läs hela svaret


  

Verkningsgrad på fläktar

Fråga:
När det gäller verkningsgrad och energiförbrukning på ladugårdsfläktar, är det stor skillnad på en ny fläkt och en som är 20 år gammal? Hur stor skillnad kan det vara?

Svar från Erik Hellsvik, vd AB AKRON-maskiner: 
Fläktars verkningsgrad bestäms av en rad energiförluster.

Läs hela svaret   


 

Biogas från svingödsel

Fråga: 
Om jag producerar biogas på min egen gård av 6000 m3 gödsel från slaktsvin, hur använder jag bäst gasen för att få ihop det ekonomiskt?

Svar från Mats Edström, forskare på JTI:
Sammansättningen på gödsel kan variera mycket från gård till gård. Därför bör man analysera dess sammansättning och gärna variationen under året innan man börjar räkna mer noggrant på förutsättningarna för att bygga en biogasanläggning.

Läs hela svaret  


 

Värmeåtervinning från mjölk

Fråga:
Hur mycket värme kan man återvinna årligen från en daglig produktion på 950 liter mjölk, om man kopplar en plattvärmeväxlare till kylsystemet?

Svar: 
Att ta tillvara värmen i 950 liter mjölk kan spara cirka 33 kWh per dag, dvs ca 12 000 kWh per år.

Läs hela svaret

 

 

Ställ en fråga om bioenergi
eller energieffektivisering!

Din e-post*
Din fråga*
För att vi ska slippa skräpkommentarer och spam,
måste du skriva in en kontrollkod.
Skriv 15 med
bokstäver
*

* Obligatorisk uppgift

Vi skickar inte ut personliga svar per e-post. Om din fråga har allmänt intresse, besvaras den av någon av våra experter och svaret läggs ut här i Bioenergiportalens frågelåda.

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2014-12-12
Skriv ut
8158596