Spara energi vid spannmålshantering

Spannmål som skördas i
Sverige har relativt hög
vattenhalt och måste
konserveras före lagring. 

 

I Sverige skördas i princip all spannmål med alltför hög vattenhalt för att kunna lagras utan konservering. Konserveringen ska bevara spannmålen för avsett ändamål, och förhindra förruttnelse, mögel och skadeinsekter.

Nästan 90 procent av svensk spannmål varmlufttorkas, en teknik som kräver mycket energi och därmed också ger höga kostnader. En mindre del kalluftstorkas. Andra metoder är kylning, lufttät lagring, ensilering och syrabehandling.

Vänta inte med konserveringen!

Efter tröskningen får säden inte ligga för länge i väntan på torkning eller annan konservering. Ju högre vattenhalt och ju högre temperatur, desto kortare tid har man på sig innan säden börjar ta värme. Ökad temperatur är tecken på att svampar och bakterier blir mer och mer aktiva. Kapaciteten att skörda måste matchas av kapaciteten att ta emot och konservera.

Energianvändning vid olika konserveringstekniker

Tabellen nedan är ett försök att jämföra olika metoder och att rangordna dem översiktligt. Varje metod har sina begränsningar. Metodens lämplighet beror bland annat på vad spannmålen ska användas till. Bredaste användning har varmluftstorkad spannmål. Alla system klarar inte att hantera högre vattenhalter.

Konserverings-
teknik

Energi-åtgång*

1=lägst

Investering

1=lägst

Användning Ingångs-
vattenhalt
Varmluftstork  6  6  Samtliga Ingen
begränsning
Silotork m. omrörning  5  6  Samtliga Begränsad
Kalluftstork m.
tillsatsvärme 
 4  4  Samtliga Begränsad
Kyllagring  4  4  Samtliga Max 17 %
Lufttät lagring  1  3  Foder Begränsad

Ensilering
(krossad)

 2  2  Foder Vanligen
> 30%
Syrabehandling   1  1  Foder < ca 25%

* Siffrorna gäller direkt energianvändning på gården. Här tas alltså inte hänsyn till indirekt energianvändning, som till exempel den energi som går åt för att framställa syra eller ensilageplats.

Lästips

Hushålla med krafterna - fakta
Rapport från Hushållningssällskapet

Alternativ till spannmålstorkning med fossil energi
Rapport från LRF

Spara energi! Praktiska tips för gården
Informationsbroschyr från LRF

Uppdatering av gårdens spannmålstork
Rapport från JTI och SLA

Spar energi - Korntørring og transport . Gode spareråd om korntørring, kornrensning og intern korntransport på gården
Videcentret for landbrug (på danska)

Insats av energi, främst olja vid torkning på gårdsnivå
Rapport, Odling i balans

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2014-12-12
Skriv ut
7241382