Energieffektiv ventilation i stallar

Ventilationens uppgift är att föra bort överskottsvärme och fukt samt
skadliga gaser som produceras av djur och gödsel. Behovet av
luftutbyte i stallet beror på uteklimatet och på det inneklimat som
djuren ska ha. Luftutbytet drivs av fläktar eller genom naturlig ventilation.  

I ett kostall med naturlig ventilation kräver
ventilationen i pincip ingen energi alls. 
 

 

Ventilationens utformning och styrning avgör hur mycket energi som krävs. Naturlig ventilation utan fläktar använder ingen - eller nästan ingen – energi och är därmed det mest energieffektiva alternativet.

Det är sällan realistiskt att byta system i befintliga byggnader, men desto viktigare att tänka på vid nybyggnad.

Naturlig ventilation mest energieffektivt
 
Moderna kostallar och även köttdjursstallar har nästan alltid naturlig ventilation, medan man i vissa stallar måste ha mekanisk ventilation. Det beror på byggnadens utformning och djurens behov.

Naturlig ventilation sker enligt två principer. Den ena är självdrag
där varm luft stiger uppåt (skorstenseffekten). Den andra är då vinden skapar ett tvärdrag. Det skapas en tryckskillnad mellan byggnadens sidor.

Principskiss naturlig ventilation. Den drivs av självdrag eller vind.


 

 

 

 

 

 

Goda råd om naturlig ventilation:

  • Rengör luftintag och luftutsläpp årligen. På så sätt kan man vara säker på att luftflödet är tillräckligt stort. Detta är speciellt viktigt om luftintaget är täckt med till exempel vindnät eller perforerad plåt.
  • Kontrollera ev. mekaniska funktioner regelbundet. Sliten eller trasig utrustning drar onödigt mycket energi.
  • Kontrollera ev. styrning och automatik regelbundet.

Mekanisk ventilation - stor besparingspotential 

Spara 40 %

Gamla fläktar använder mer energi för att flytta en viss mängd luft. Byte till moderna fläktar kan minska elförbrukningen med upp till 40 procent. 

Luftutbytet styrs lättast med fläktventilation, ibland i kombination med uppvärmning. Även i sådana stallar kan besparingspotentialen vara stor.
Svinstallar är till exempel oftast mekaniskt ventilerade. Den mekaniska ventilationen i slaktsvinstallar är vid sidan av uppvärmningen av smågrisstallar den största energislukaren i grisproduktionen.

Underhåll och rengöring är viktiga sparåtgärder. En fläkt med dammbeläggning på vingarna får ett större luftmotstånd och kan inte transportera lika mycket luft.

Genom att rengöra fläktar, filter, luftintag och kanaler i en mekanisk ventilation en gång per år kan man spara 10 procent av elförbrukningen.

Fler energispartips  för dig med mekanisk ventilation.

Lästips

Hushålla med krafterna - fakta
Rapport från Hushållningssällskapet

Spara energi! Praktiska tips för gården
Informationsbroschyr från LRF

Spar energi - Ventilation
Gode spareråd vedr. naturlig og mekanisk ventilation samt rengøring af disse

(På danska)

Om ventilation och värme i kostallar på Kostallplan.se .

Om ventilaation i fjäderfärstallar på Svenskaagg.se

Ventilationssystem och energiåtgång i slaktsvinstallar (pdf)
Rapport från Svenska Pig


 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-10-18
Skriv ut
7241284