Energisamverkan

- goda exempel från Landsbygdsnätverket

 

Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Energi har tagit fram goda exempel på lokalsamhällen som utarbetat bra energilösningar. Några av exemplen presenteras här på Bioenergiportalen i form av pdf:er.

Läs mer om Landsbygdsnätverket och arbetsgruppen för energi.


Boda Kvarn – ett unikt pilotprojekt för lagring av värmeenergi  (pdf)

 

Maskinringen i Västernorrland tjänar flis på flis!  (pdf)

 

Kyrkoherde Eva Karin Lindgren – i fronten för lokal bioenergisamverkan (pdf)


 

Brunsbo gård och Skara stift i fronten för ett lokalt biogasnätverk  (pdf)   

 

 

 

   
   
    

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2012-02-23
Skriv ut
8154753