Värmeverket köper även små flislass

Vid sidan av de årliga kontrakten med virkesleverantörer, gör Grästorps värmeverk ibland även affärer med enskilda skogsägare, även om det enligt vd Tobias Klahr hör till ovanligheterna.

– Men kommer det ett billass skogsflis på 80-120 m3 så är det klart att vi tar emot det. Det är inte ovanligt att de mindre värmeverken tar emot enskilda lass, säger han.

På Grästorps värmeverk betalar man för flisens värmevärde, räknat i MWh. I slutet av februari 2013 betalar de 200-220 kr/MWh för skogsflis, beroende på flisens kvalitet och fuktighet. Ersättningen för salixflis är normalt lite lägre.

– Vi vill betala på samma sätt som vi säljer värmen, i MWh, säger Tobias Klahr.

I Grästorps värmeverk produceras fjärrvärme till kommunala fastigheter och privata hyresfastigheter och villor. Panncentralen levererar cirka 10 GWh per år (10 miljoner kWh). I panncentralen finns en panna på 3,5 MW för biobränsle, som tar 150 m3 skogsbränsle per dygn, och en panna på 5 MW för olja. Driften körs på biobränsle till 99 %, oljan används endast vid stopp för reparationer och som reserv. Vid biobränslepannan finns flisfickor som rymmer 350 kubikmeter.

Allt biobränsle (20 000 kubikmeter flis/år) kommer från lokala skogsägare och skogsindustrier samt salixodlare i närheten av Grästorp.

– Vi köper från dem som ligger maximalt 10 mil bort. Det blir inte lönsamt att köra längre sträckor, säger Tobias Klahr.

Merparten av bränslet är stamvedsflis, huvudsakligen från rötskadad massaved och timmer som inte kan gå till sågverks- och pappersindustrin. Cirka en tredjedel av bränslet är salixflis.

Grästorps värmeverk ägs av Grästorps Fjärrvärme, ett bolag som ägs till 60 % av Lantmännen Agrovärme och till 40 % av Grästorps kommun. Vd är Tobias Klahr från Agrovärme. Driften sköts av inhyrd personal från Lantmännen Agrovärme.

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2013-06-26
Skriv ut
8090875