Fakta om biogasanläggningen
på Hagelsrums Gård

Rötkammare: 2 300 m3 i glasemaljerat stål

Inmatning: Fastinmatning modell fullfoderblandare på 24 m3 med skruvinmatning

Teknikcontainern från insidan.
Teknikutrustning: Teknikcontainer modell SBI Standard med pumpar, ventilstyrning, värmeväxlare, elcentral samt styrsystem. Högtemperaturfackla. Pumparna är excenterskruvpumpar som pumpar substratet in och ut ur rötkammaren via värmeväxlare. Värmeväxlaren värmer rötkammaren via en cirkulationskrets. Den ingående gödseln värms av den utgående varma biogödseln.

Omrörare: sidomonterade omrörare med utanpåliggande motorer, gör att endast propellern ligger på insidan i rötkammaren.
El- och värmeproduktion: Kraftvärmecontainer med MAN, tysk gasmotor på 190 kW el, och 200 kW värme från kylvatten och avgasvärmeväxlare.

Substrat: Koflytgödsel, djupströbädd, foderrester

Ts-halt flytgödsel: 6,5-7 %

Substratmängd: 24 000 ton, varav ca 2 000 ton djupströbädd och foderrester

Gasproduktion: 560 000 Nm3/år

Biogasens metanhalt: 55 %

Rötrestproduktion: 23 000 m3/år

Storlek rötrestlager: 15 500 m3 (flera brunnar)

Ts-halt rötrest: 5 % 

Investeringskostnad: Drygt 10 miljoner kronor

 


 

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2013-03-04
Skriv ut
8154861