Stöd till biogas

I samband med att Energimyndigheten år 2010 tog fram en biogasstrategi i samråd med Jordbruksverket och Naturvårdsverket, föreslogs ett metanreduceringsstöd. Förslaget gick ut på att biogasproduktion ur gödsel skulle kompenseras för sina klimat- och miljönyttor med ett särskilt produktionsstöd eller ”metanreduceringsersättning” på 20 öre/kWh producerad energi, under förutsättning att minst hälften av substratet kom från stallgödsel.

Förslaget har varit uppe på regeringsnivå i samband med budgetförhandlingar, utan att komma vidare. Lantbrukare och branschföreningen Energigas Sverige har uppvaktat landsbygdsministern utan resultat. 

Genom Landsbygdsprogrammet infördes 2009-2013 ett investeringsstöd via länsstyrelserna på 169 miljoner kronor till biogasanläggningar. Men pengarna tog slut redan under 2012, och det dröjer till början av 2014 innan det eventuellt sätts av mer pengar till nästa programperiod i LBU.

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2013-02-23
Skriv ut
8154818