Korta fakta om Sollerö närvärme

 
Ägare: Sollerö timmer

Kunder: Mora kommun (skola + fd kommunhus), två privata affärsfastigheter

Värmeleverans: 600 MWh/år

Panncentral: Byggd av Sollerötimmer

Panna: Arimax 500 kW med Biojet brännare levererad av SWEBO bioenergi i Boden.

Rökgasrening: Cyklon

Spets och reserv: Oljepanna 280 kW

Kulvertnät: ca 400m PEX kulvert levererad av Energi Optimering i Karlskoga.

Undercentraler: Ägs av kunderna

Bränsle: Skogsflis med en fukthalt på 30-40 %

Bränsleförbrukning: ca 800-900 m3/år

Flisförråd vid panncentral: Specialbyggd traktorvagn om 20 kubikmeter med bottenskrapor

Investeringskostnad: ca 3 miljoner kronor

Arbetstid: Drift och bränslefyllning 2-6 timmar/vecka beroende på säsong.

 

PanncentralenTillbaka till reportaget 

 

Närvärmecentralen i Sollerö byggdes 2010. Den gröna ackumulatortanken gör att man slipper använda oljepannan vid service och höga laster.

 

Bottenskaporna i den egenkonstruerade flisvagnen matar flisen till skuvsystemet.

 

 

Flisen i transportskruven räcker under den tid det tar att fylla på flisvagnen som också fungerar som flislager i anläggningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2013-06-24
Skriv ut
8038143