2013-05-03

Tuff storsatning på ved i Rätan

Kenneth Söderström driver det framgångsrika skogsvårdsföretaget Qvarnsjö Skogstjänster AB. Sedan 2009 har han också producerat bränsleved i stor skala. En djärv – men kanske inte helt lönsam - affärsidé.

Vedproduktionen gör det möjligt för
Kenenth Söderstöm att behålla
personal - och därmed kompetensen
i företaget - även under vinterhalvåret.

Att vedbranschen skulle visa sig vara riktigt tuff ekonomiskt anade få den smällkalla vintern 2010. Då hade Qvarnsjö Skogstjänster AB fortfarande bara en vedmaskin igång i den gamla golvfabriken i jämtländska Rätan. Man kunde ha producerat mångdubbelt mer än man klarade av. Bolaget sålde bland annat ved till två av Norges fyra stora vedgrossister. Efterfrågan på ved, som varit hög under flera år, verkade närmast omättlig.

– Många – vi också – ökade volymerna radikalt och byggde upp stora lager inför kommande säsong, säger Kenneth Söderström.

Så kom den rekordvarma vintern 2011… (Vi återkommer till den.)

Rationell vedproduktion

Idén om storskalig vedproduktion fick Kenneth Söderström hemma på egna vedbacken i byn Qvarnsjö tio mil söder om Östersund. Men en inhyrd vedprocessor kapade och klöv han för eget husbehov. Efter att flera ortsbor frågat om han hade ved att sälja, såg Kenneth Söderström möjligheter att komplettera verksamheten i sitt skogsvårdsföretag.

Den gamla golvfabriken i Rätan rymmer numer en fullskalig fabrik med tre vedprocessorer och tre torkar.

När golvfabriken i Rätan skulle säljas 2009 slog han till. I fabriken, som internt går under namnet Vedex, finns nu en väl genomtänkt produktionslina. Massavedslängderna kapas och klyvs i någon av de tre vedmaskinerna, och transporteras vidare genom lokalen på löpande band. Veden kan antingen torkas för att sedan packas i 40-liters småsäckar, eller fyllas direkt i storsäckar. (Läs mer om hur vedproduktionen går till här. )

Totalt har vedsatsningen kostat tio miljoner kronor. Två av de miljonerna fick bolaget i stöd från Tillväxtverket. Ett farsarv gick också rakt in i bolaget.

– Den som vill gå från vedpulare till storskalig industri måste hitta rationella lösningar, även om vi aldrig kan aldrig processa en 5-meters stock lika snabbt som ett sågverk. För dem tar det sju sekunder, i en vedmaskin tar det en och en halv minut. Men det gäller att minimera handpåläggningen och undvika produktionsstopp, säger Kenneth Söderström.

Låsta pengar i vedlager

Största delen av vedlagret fylldes vintern 2011.

På den stora grusplanen bakom fabriken finns beviset för att produktionen är effektivt. Ner mot skogsbrynet står pall efter pall med travade vedsäckar. Lagret är stort. För stort. Bokföringsvärdet är 2,8 miljoner kronor.

– Om vi säljer lika mycket ved nästa vinter som vi gjorde denna vinter räcker det här i tre år, säger Kenneth Söderström som inte längre har några kontrakt med norska vedgrossister. Kunderna finns istället på den lokala marknaden och består av allt från små butiker och lokala butikskedjor till mindre vedhandlare och privatpersoner. Kundregisterat växer stadigt.

”Sveriges svartaste bransch”

Räkneexempel

En storsäck ved (1,5 kubikmeter stjälpt)

Råvarukostnad:
350 kr (500 kr m3f, 0,7 m3f = 1,5 m3s)
Pall: 50 kr
Säck: 80 kr
Arbetskostnad: 150 kr
Maskininvestering: 50 kr
Summa: 680 kr (utan varmluftstorkning)
Försäljningspris: 450-550 kr + moms/m3s dvs 675-825 kr + moms

 

Huvuddelen av lagret producerades vintern 2011. Året då vedbranschen enligt Kenneth Söderström kraschade. Den varma vintern gav en kraftigt minskad efterfrågan, samtidigt som det importerades större mängder billig ved från Baltikum. Vedproducenterna fick panik och dumpade priserna. Och när priserna väl sänkts är de svåra att höja.

Större delen av Qvarnsjös vedlager består av packade säckar fyllda med ved av b-kvalitet, vilket innebär att veden lufttorkats. För en pall fylld med sådana säckar om 40 liter tar Qvarnsjö Skogstjänster 28 kronor+moms/säck om kunden hämtar på plats. Råvarupriset är 15 kr/säck, inklusive torkning hamnar kostnaden på 23:50. Dessutom tillkommer kostnader för emballage, pall, el ,diesel, löner, investeringar osv osv.

– Självklart gör jag en förlust på det priset, men varje såld vedsäck innebär att det kommer in pengar i bolaget och jag måste frigöra kapital. Men vi har säkert förstört marknaden för några svarthandlare, säger Kenneth Söderström torrt och konstaterar att vedhandeln nog är ”Sveriges svartaste bransch”.

Certifierad ved

De två stora varmluftstorkarna eldas med kasserad ved och spillmaterial från produkutionen.

Qvarnsjö Skogstjänster AB producerar också ved av a-kvalitet, som torkats i någon av företagets tre vedtorkar. Torkarna, som eldas med spill och skräp från produktionen, torkar ner veden till 20 procents fukthalt på 48 timmar.

Just torkningen skiljer enligt Kenneth Söderström hans industriella produktion från många mindre producenters. Tack vare den snabba torkningen minimerar man risken att veden angrips av mögel.

För att få en egen unik produkt har Kenneth Söderström också undersökt möjligheterna att FSC-märka veden. Det skulle han i så fall bli först med i Sverige. I princip är allt klart, men Kenneth väntar på att marknaden ska vakna.

– Idag är det ingen efterfrågan på FSC-märkt ved, men om vedköparna blir medvetna om att de kan köpa ved som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk kan läget bli ett annat.

Råvaruleveranser - en utmaning

Om vedfabriken i Rätan skulle gå för fullt så skulle det - i teorin – krävas lövmassaved motsvarande en timmerbil med släp varje dag. Så mycket behövs för att producera de 10 000 kubik fabriken har kapacitet för.

Med en egen mätbrygga hoppas Kenneth Söderstöm få bättre kontroll på råvaruinköpen.
Även om Kenneth Söderström knappast räknar med att någonsin producera så mycket behövs ändå stora mänger råvara. Och den måste levereras i en jämn och stadig ström. Lövmassan köper Qvarnsjö av de flesta virkesköparna i regionen. Nu har man dessutom byggt en egen mätbrygga utanför fabriken.

– Bryggan kommer att göra det lättare för oss att köpa in virke. Idag gör åkarna en åkarmätning och det finns alltid en risk att de övervärderar lasten. Nu kommer VMF att bemanna bryggan varje onsdag under högsäsong.

Tjäna pengar på ved?

Den som kan producera ved av
egen björkmassa har större möjligheter till lönsamhet, tror Kenneth Söderström.

 

Ordentligt inmätt eller ej; råvaran är ändå förhållandevis dyr jämfört med det pris folk är beredda att betala för den färdiga produkten. Numer är Kenneth Söderström klart tveksam till om vedproduktion i industriell skala någonsin kan bli lönsam. I alla fall inte om man ska betala avtalsmässiga löner och sälja veden vitt.

Men han tror ändå att det är möjligt att tjäna pengar på egen vedproduktion.

– Satsar man på att ta vara på massaveden från den egna skogen och står själv på vedbacken kan ved säkert vara ett sätt att öka värdet på den egna gården. Om man dessutom redan har den utrustning som krävs som till exempel traktor och lastmaskin, så slipper man stora investeringskostnader.

Kenneth Söderström tror också att det är viktigt att hitta sin lokala marknad och kolla upp konkurrenterna.

Plus - trots röda siffror 

– Själv kommer jag nog aldrig att kunna räkna hem det här rent ekonomiskt, men det är inte bara ekonomin som avgör. Det har varit fruktansvärt roligt att göra det här, säger Kenneth Söderström, som dessutom räknar in det han kallar för täckta vinster i skogsvården. Då kan även de röda siffrorna för vedproduktionen löna sig i längden.

Vedfabriken har gett Rätan fler arbetstillfällen  - och flera nya invånare.

 

Kenneth Söderströms bolag Qvarnsjö Skogstjänster AB säljer planterings- och röjningstjänster sedan 1999. Förra året satte man 7 miljoner plant och röjde 2000 hektar. Det arbetet är dock begränsat till barmarksperioden. Under den säsongen har företaget 60 anställda, men när vintern kommer tar uppdragen slut och personalen står utan jobb.

– Tack vare vedfabriken kan jag ta ansvar för mina anställda, erbjuda några av mina gruppchefer helårsanställning och behålla kompetensen i företaget. Det innebär att jag sen har duktiga grabbar i skogen som arbetar rationellt och effektivt.

– Dessutom gör jag det här för att jag vill utveckla företaget. För att jag vill utveckla bygden. Satsningen har lett till flera inflyttade familjer i Rätan, allt från Lettland till Ukraina och till och med Kamerun.


 

Se även

Beskrivning av vedproduktionen
- från stock till säck
  

 

 Kenneth Söderström:

”Den som vill gå från
vedpulare till storskalig
industri måste hitta
rationella lösningar."

 

 

Qvarnsjö skogstjänster AB

Ägare och vd: Kenneth Söderström

Startår: 1999, bolag 2000

Lokalisering: Qvarnsjö och Rätan (Vedex), Jämtland

Verksamhet: Plantering, röjning och vedproduktion samt försäljning av släpvagnar, pellets och pannor/kaminer ÅF

Anställda: 22 omräknat till helår. (7 på vintern, 60 under barmarkssäsong)

Ekonomi: Omsättning 17 miljoner. Varav ca 2 miljoner på ved.

Webbsida: www.qvarnsjo.se  

 

 

 


 

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2013-08-12
Skriv ut
8154903