Från stock till säck
- fakta om produktionen vid Vedex

 
Qvarnsjö Skogstjänster AB köper in lövmassaved. I princip produceras enbart björkved för försäljning. Resterande massaved kapas och klyvs separat och används bland annat som bränsle i vedtorkarna.

För att rationalisera lossar timmerbilarna av direkt på 2 stora lagerbord som tar ca 40m3f. En ombyggd Vimek 608 som tar 7m3f används även flitigt för att lasta borden då behov finns.

 
 

Hydrauliska stegmatare matar upp stockarna en och en på stockinmatare och vidare in i någon av de tre vedmaskinerna. Stegmatare styrs från vedmaskinens styrpanel, och stockmatarnas drivning är sammankopplad med vedmaskinens band.

 
 

Qvarnsjö Skogstjänster AB har tre vedmaskiner, två Kisaved Kubik och en Bilke S3. Bilken är helautomatisk och fungerar för stockar med en diameter på max 22 cm. I praktiken måste dock någon stå och se till att krokiga och ojämna stockar hamnar rätt i maskinen.
 

 
 

Den kapade och kluvna veden transporteras vidare i fabriken på 60 centimeter breda transportörer.

 

Fyra kameror ger överblick och kontroll över produktionen.

 
 

Ved som ska torkas och packas i säckar transporteras till ”burtåget”, där 5 stora stålburar kan fyllas samtidigt. De fyllda burarna flyttas därefter med truck in i någon av de två stora vedtorkarna.

 
 

När veden är torr tippar trucken burarna i paketeringen. Veden sorteras för hand från bandet och packas i 40-literssäckar. Man har testat att paketera veden med maskin, men föredrar manuell paketering.

 
 

Skräp och dålig ved från paketeringen transporteras vidare på bandet, över gårdsplanen, till bränsleinmatningen för de vedpannor som värmer vedtorkarna. Bränsleinmatningen (eldrivet facksystem) till pannorna är delvis automatiserad, men kräver att facken fylls för hand.

 
 

Qvarnsjö Skogstjänster AB har tre torkar: en traditionell vattenburen virkestork, och två varmluftstorkar på 250 kW. Varmluftstorkarna torkar ner veden till 20 procents vattenhalt på 48 timmar.

Om veden ska packas i storsäck styrs transportbanden om. Veden går då direkt ut till ”säcktåget” på fabrikens baksida. Storsäckarna kan eftertorkas i virkestorken.

 
 

Skräp och spån från vedmaskinerna transporteras på separata band till en flistugg. Flisen eldas i den flispanna som värmer fabrikslokalerna. 
 

Veden lagras på den stora grusplanen bakom fabriken.

 
 
Tillbaka till reportaget  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2013-06-24
Skriv ut
7591014