Vanligaste skogsenergiaffären –avverkningsuppdrag

Elna-Brith av Wåhlberg
Foto: Boyd Sundblom

Även om man kan göra affärer på skogsbränsle i egen regi, så är den allra vanligaste skogsbränsleaffären att låta bränslet – grot, träddelar och bränsleved – hänga med när man säljer ett avverkningsuppdrag. Skogsägaren Elna-Brith af Wåhlberg på Skedemosse gård på Öland har alltid gjort sina skogsbränsleaffärer på det sättet. Hon lämnar avverkning och grotuttag till Södra, där hon är medlem, och hon är mycket nöjd med den lösningen.

– Om jag hade haft bättre tid, kanske jag hade sålt lite skogsbränsle på egen hand. Men nu har jag inte det, och det är så enkelt att låta Södra ta hand om det, säger hon.
 
Avverkning i lövskog. Foto: Thomas Adolfsén, SKOGENbild
Nöjd med betalningen
Hon är nöjd med betalningen också.
 
– Det var väldigt bra betalt för några år sedan. Nu har priset på grot gått ner något, och skogsbränsle betalas inte lika bra som massa, säger hon.
 
Betalningen för groten kommer senare än betalning för timmer och massa. Groten ska först ligga och torka några månader innan den flisas och körs till ett värmeverk i närheten.
 
– På mätkvittot som sedan kommer, står det alltid tydligt hur många kubikmeter flis det har blivit av groten. Vad jag får betalt per kubik, beror på vad värmeverken vill betala. Det varierar.
 
Det finns mycket ädellövskog på Öland.
Foto: Stefan Örtenblad, SKOGENbild
Lovordar sin inspektör
Elna-Brith af Wåhlberg lovordar den skogsinspektör på Södra som är hennes kontaktperson. Han känner hennes skog sedan 40 år tillbaka, långt innan hon och hennes make köpte gården för 24 år sedan.
 
– Den kunskapen vill jag inte byta bort mot möjligheten att göra en bra engångsvinst, säger hon, och menar att visst skulle det ibland gå att göra affärer med en annan virkesköpare som skulle ge bättre betalt än Södra.
 
Hon låter Södra sköta mycket av skogsskötsel och avverkning, men deltar också själv i planeringen.
 
– Jag har en son som är jägmästare, och tillsammans med honom diskuterar vi med Södra så att vi kommer fram till goda lösningar, säger Elna-Brith af Wåhlberg.
 
Tillsammans har de till exempel gjort en Grön skogsbruksplan om hur skogen ska skyddas och där de planerar för sånt som avverkning och plantering. I snitt vartannat år blir det gallring eller avverkningsuppdrag, ibland några hektar som kalavverkas. Södra har entreprenörer som hugger och skotar, gallrar och flisar.
 
Tog över hela ansvaret
Lärkplanta.
Foto: LE Carlsson, SKOGENbild
När hennes make gick bort för 16 år sedan fick Elna-Brith af Wåhlberg ta över hela ansvaret för skogen. Då visste hon inte mycket om skog, men kunskaperna har kommit efterhand. Nu berättar hon entusiastiskt om sin skog som ligger i nordligaste delen av den s k Mittlandsskogen, norra Europas största sammanhängande lövskog som går upp till Köpingsvik på Öland.
 
– Öland är lite speciellt. Vi har inte samma typ av skog som övriga Sverige, mycket lövskog och blandskog. 
 
Det mesta av nyplanterad tall äter älgarna upp, så hon planterar lärk i stället, och en del ek och andra ädellövträd som ska bli produktionsskog.

Fakta Skedemosse gård

Fastigheten omfattar 300 hektar, varav 130-140 hektar är produktiv skogsmark.

Skogen består av blandskog, lövskog, lövädelskog samt lite granskog på fuktig mark. Lövskogen ingår i Mittlandsskogen, norra Europas största sammanhängande lövskog.

På skogsägarens gård finns även andra aktiviteter. Se www.skedemosse.com

Länkar 

FLISavFLIS 
Analysprogram utvecklat av Skogforsk, som kan räkna ut möjligt energiuttag och ekonomin vid slutavverkning, gallring eller röjning.

Södras prislista för grot och träddelar
Södra, region öst, område Mönsterås, där Elna-Brith af Wåhlberg har sin skog

Södras prislista för bränsleved
Södra, region öst, område Mönsterås, där Elna-Brith af Wåhlberg har sin skog

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2013-08-12
Skriv ut
8090916