Energiaffärer i skogen

Leverera biobränsle till värmeverk, satsa på flisentreprenad, sälja ved eller värma bygden med närvärme – det finns många möjligheter för den som vill göra energiaffärer med sin skog.

Många skogsenergiaffärer i skogen består av råvaruförsäljning, alltså skogsbränsle som tas ut i samband med slutavverkning eller vid röjning och gallring. Så mycket som tio procent av en skogsägares inkomst kan komma från energisortiment som grot (grenar och toppar) och energived. Köparna av skogsbränsle kan vara skogbolagens och skogsägarföreningarnas energibolag, enskilda värmeverk eller privatpersoner.

En skogsägare har många möjligheter att göra energiaffärer på sin skog. 
Foto: SKOGENbild

Vidareförädling kan
öka omsättningen

Att leverera energiråvara ger ofta plus i kassan, men sällan några riktigt stora intäkter. Om man vill öka omsättningen på sina energiaffärer bör man i stället satsa på någon form av vidareförädling, till exempel försäljning av ved eller närvärme. Men vidareförädling innebär samtidigt ökade kostnader – och ökade risker.

Många skogsägare väljer att själva satsa på energientreprenad, som energigallring av ungskog eller flisning/krossning av grot. Andra tar sig an hela kedjan från inköp av råvara till flisning, lagring och försäljning till värmeverk.

Framtidens energiaffärer i skogen
LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) har analyserat framtidens möjligheter inom förnybar energi – däribland energi från skogen. (Analysen är gjord 2012 och fokuserar på möjligheten till affärer på gårdsnivå.)

LRF:s bedömning är att efterfrågan på skogsbränsle (grot och vedråvara) kommer att öka, och att det också går att öka uttaget ytterligare utan att tumma på miljöhänsynen i skogen. Skogsbränsle kommer i framtiden att behövas för att framställa biodrivmedel, vilket kommer att öka efterfrågan ytterligare.

LRF tror också på en fortsatt efterfrågan på brännved/brasved, och på en ökad utbyggnad av närvärme på mindre orter i Sverige.

  Bedömning av lönsam tillväxt 2020
Råvaror från skogen  
Grot Stark
Vedråvara Medel
Vidareförädling  
Närvärme Medel
Brasved Medel
Pellets och briketter Svag

Källa: LRF

 

Energi – en växande grön näring
Även bland LRF:s medlemmar är framtidstro stor bland energiföretagarna. Enligt enkäten Grönt entreprenörskap (2011) tror hela 97 procent av energiföretagarna på en förbättrad eller oförändrad lönsamhet under kommande 12 månader.

Enligt samma enkät står rena energiråvaror från skog och åker idag för drygt häften av omsättningen bland energiföretagarna. Småskalig förädling svarar för andra hälften. I sammanställningen ingår inte LRF-medlemmarnas entreprenadverksamhet, där skogsentreprenad utgör en stor andel.

Energi inom jord- och skogsbruk                            
Uppskattad omsättning 2009 (mkr)

 
Källa: LRF


Se även

LRF:s informationsmaterial Energiföretagaren är ett bra verktyg dig som vill starta eller utveckla ditt energiföretag. Energiföretagaren består av ett Kunskapshäfte (pdf) och ett Arbetshäfte (pdf).

Grönt entreprenörskap (pdf)
LRFs återkommande undersökning visar att energi är en bransch på frammarsch bland LRF:s medlemmar.

De gröna näringarnas affärer på gårdsnivå - nuläge och utevcklingsmöjligheter 2012-2017 (pdf)
Rapport, LRF (2012)

Bioenergigårdar (pdf)
Slutrapport från Norra skogsägarna, (2010)

Skogsgården - nuläge och framtid (pdf)Rapport från projektet Skogsgårdens potentialer (2009)

 

Gör en marknadsanalys! 

Det spelar ingen roll hur smart en företagsidé är – om inte kunderna är intresserade och beredda att betala går det inte att göra affärer. Ett lyckat energiföretagande bygger på en ordentlig marknadsanalys och en genomtänkt affärsplan.

  • Undersök vilka kunderna är
  • Undersök verkliga behov
  • Undersök vilken efterfrågan behoven leder till
  • Vad skulle göra kunden intresserad av just din energilösning?

Läs mer om
skogsbränslemarknaden i Sverige 


Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2013-08-22
Skriv ut
8154756