Ny marknad för skogsbränsle

Skogsbränslemarknaden är en relativt ny marknad. Visserligen är skogsbränsle det äldsta bränsle människan känner till, men det är under de senaste 40 åren som en skogsbränslemarknad har vuxit fram, och först under 2000-talet som skogsbränsle börjat betecknas som ett tredje sortiment inom skogsbruket, vid sidan av timmer och massaved.

En rörlig marknad
Skogsbränslemarknaden är rörlig och förändras snabbt. Nya bioeldade kraftvärmeverk byggs och ska förses med stora mängder skogsbränsle. Fliseldade närvärmeverk som förser skolor, ålderdomshem, kyrkor osv med värme dyker upp här och där, och de behöver också bränsle.

När efterfrågan på skogsbränsle ökar, blir antalet aktörer också fler. Tidigare gjordes affärerna oftast upp mellan två parter: skogsägaren och användaren av bränslet. Nu består skogsbränslemarknaden av ett oräkneligt antal aktörer som säljer, köper, förmedlar, förädlar, transporterar och säljer vidare till en ökande skara användare.

Returträ i stället för skogsbränsle
Samtidigt finns det de som hävdar att den svenska skogsbränslemarknaden snart har växt färdigt, och kommer att plana ut. Dels för att de flesta större orter snart har fasat ut sin fossileldning, och byggt de nya bioeldade kraftvärmeverk de behöver, dels för att Sveriges stora värme- och kraftvärmeanläggningar är utrustade med filtrering och tvättning av rökgaser, vilket gör att de kan elda nästan vad som helst och ändå klara utsläppskraven. Till dessa anläggningar kan man importera avfall och billigt returträ (RT) från Europa, istället för att köpa dyrare svenska grot och toppar (grot), vilket då gör att uttaget av grot minskar.

De små skogsägarnas marknad
Kanske skulle man kunna tala om inte en utan två skogsbränslemarknader. En marknad för de stora användarna, biokraftverken med över 100 MW effekt i sina pannor och en energiproduktion på flera tusen MWh. En annan marknad för fjärrvärmeverken (och de mindre lokala närvärmeanläggningarna (0,3-10 MW).

Det är på den mer småskaliga marknaden som enskilda skogsägare oftast gör sina direkta affärer mot användaren, genom att leverera skogsbränsle till ett närvärmeverk eller genom att sälja skogsbränsle till ett fjärrvärmeverk – direkt eller genom en virkeshandlare.

Länkar

Svensk Fjärrvärmes medlemsföretag
Det finns drygt 140 fjärrvärmeverk i Sverige. De flesta är medlemmar i branschorganisationen Svensk Fjärrvärme.

Biokraftkartan 2013
Karta över el producerad med biobränslen, torv och avfall – biokraft – i Sverige, publicerad av Tidningen Bioenergi, Svebio.

Svebio (Svenska Bioenergiföreningen) Mötesplats för företag och enskilda som arbetar med bioenergi i Sverige. Bland cirka 300 medlemsföretag finns allt från stora skogskoncerner och energiföretag till lokala närvärmeverk, skogsentreprenörer och enmanskonsulter.

Litteratur

Närvärmeanläggningar: Teknisk underlagsrapport och sammanställning av driftserfarenheter
Examensarbete av Mattias Kjällquist, (Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET), Bio- och miljösystemforskning (BLESS), Energiteknik).

Närvärme med biobränslen, vägledning från idé till färdig anläggning 
Rapport, Energimyndigheten, 2005.

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2014-02-21
Skriv ut
8154788