Skogsrådgivning

För den som vill ha hjälp att sköta sin skog – och sälja sitt virke – finns många valmöjligheter. Eftersom en eventuell skogsbränsleaffär bara utgör en liten del en skogsägares hela skogsbruk anlitas i princip samma rådgivare för hela skogsaffären. Är man specifikt intresserad av skogsbränsle bör man förstås se till att den man anlitar är insatt i ämnet.

Många skogsägare anlitar experthjälp i skogen. Foto: Thomas Adolfsén, SKOGENbild

Vissa skogsägare anlitar någon enbart när det är dags att sälja virke, oftast då en virkeköpare. Andra beställer enskilda tjänster, som ett avverkningsuppdrag eller en gallring. Ytterligare andra anlitar hjälp för att ta fram en skogsbruksplan, eller låter någon förvalta skogen.

Den som är medlem i en skogsägareförening vänder sig ofta till någon av skogsägarföreningens inspektorer, som ansvarar för avverknings- och skogsvårdsuppdrag samt för rådgivningen till skogsägareföreningens medlemmar. Inspektorerna är också virkesinköpare.

Även andra virkesköpare, till exempel på skogsbolag och träindustrier, erbjuder rådgivning och skogstjänster. Du kan också vända dig direkt till en entreprenör.

Många av dem som fungerar som rådgivare i skogen har flera roller. Samma aktör kan vara både rådgivare, säljare av skogstjänster och virkesuppköpare. Men det finns också oberoende rådgivare, som kan hjälpa till vid exempelvis upphandling av skogliga tjänster eller virkesförsäljning. I Bioenergiportalens länkbibliotek finns en sammanställning av skogsrådgivare.

Även Skogsstyrelsens konsulenter erbjuder rådgivningstjänster och kan bland annat hjälpa till med avverkningsplanering. Via Skogsstyrelsen kan man också få helt kostnadsfri rådgivning inom vissa områden, bland annat bioenergi.

Från skogsarbetande till beställare

Allt färre skogsägare lever numera helt och hållet på sin skog, och många bor inte heller på sin skogsfastighet – de är så kallade utbor. Idag utgör utborna mer än 40 % av skogsägarna. Många arbetar inte heller i den egna skogen utan planerar bara skötseln – och köper skogstjänster för att få till exempel gallringar och avverkningar genomförda.

Självverksamheten, det vill säga det jobb skogsägaren själv utför, är högst vid röjning och plantering. Få avverkar och markbereder på egen hand.

Så här stor var andelen självverksamhet i det småskaliga skogsbruket år 2006. (Källa: Skogsstyrelsen)

Slutavverkning, huggning 8 %
Slutavverkning, terrängtransport 14 %
Gallring, huggning 19 %
Gallring, terrängtransport 22 %
Övrig avverkning, huggning 27 %
Övrig avverkning, terrängtransport 25 %
Markberedning 8 %
Plantering 42 %
Röjning 61 %
Hjälpplantering 73 %

 


 

Rådgivare

I Bioenergiportalens länksamling  finns en sammanställning över skogsrådgivare.

Tipsa gärna om fler rådgivare! Skicka tips här!

 

Länkar

Kunskap Direkt är ett webbaserat kunskapssystem om hur man sköter och brukar sin skog. Här finns bland annat en grundkurs för skogsägare.

Krafthandling skog
LRF:s rådgivnings- och utbildningsprojekt. I projektet erbjuds bland annat kurser och rådgivning.

Skogsstyrelsens webbplats finns råd och tips om beställning av skogsbrukstjänster.  

Att köpa skogsvårdstjänster
Kunskap Direkt

Avverka själv eller leja bort?
Kunskap Direkt

 

 

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2013-10-14
Skriv ut
7974369