Affärer med pellets och briketter

Pellets är ett vanligt förädlat biobränsle i Sverige. 2012 var 70 pelletsfabriker verksamma i landet. Tillsammans producerade de knappt 1,4 miljoner ton pellets.

Siffrorna över den svenska brikettbranschen är mer osäkra. En undersökning gjord 2008 visade att det då fanns ett 60-tal brikettproducenter. Produktionen omfattade cirka 300 000 ton.

Inte samma kunder

Både pellets och briketter är kompakta torra bränslen, som är enklare att lagra och transportera än till exempel bränsleflis. Marknaderna för produkterna skiljer sig dock åt.

Att värma en modern villa kräver årligen cirka 7 ton pellets

Pellets är små och jämna och hanteringen av dem är enkel att automatisera. Ungefär hälften av pelletsen används därför av småskaliga förbrukare, till exempel av enskilda villägare med pelletspanna. Men pellets eldas också i mindre värmecentraler.

När stora värmeverk använder pellets beror det som regel på bränslets fördelar när det gäller transport och lagring. Man har ofta tidigare eldat kolpulver (pelletsen mals före förbränningen och eldas i pulverbrännare), eller så ligger anläggningen så till att den inte kan ta emot billigare bränslen som skogsflis och returträ.

Briketter används framförallt i medelstora värmecentraler vid till exempel skolor, sjukhus och industrier. Briketter kan också eldas i eldstäder avsedda för ved.

Sviktande pelletsmarknad?

En riktigt kall vinter ökar efterfrågan på pellets.

De senaste åren har pelletsbranschen varit pressad. Från att ha ökat kontinuerligt sedan 1997 har efterfrågan på pellets i Sverige sjunkit under både 2011 och 2012. 2012 levererades 1,7 miljoner ton pellets till den svenska marknaden, att jämföra med rekordåret 2010 då siffran var 2,3 miljoner ton. Efterfrågan styrs i stor utsträckning av väderläget i Sverige, en varm vinter sjunker efterfrågan.

Även priserna på pellets har sjunkit, bland annat på grund av en ökad konkurrens från importerad pellets. Samtidigt har priset på råvaran – restprodukter från träindustrin – legat högt.

Men situationen kan ändras snabbt. Marknaden för pellets styrs både av efterfrågan från bostadssektorn och från industrin. Efterfrågan på pellets från t.ex. villakunder påverkas bland annat av hur användningen av värmepumpar och fjärrvärme förändras. Energisnålare hus kan också minska användningen av biobränslen i bostadssektorn.

Inom industrin finns många oljeeldade pannor som skulle kunna konverteras till pellets vilket kan påverka marknaden. EU:s krav på minskad användning av fossila bränslen kan också öka efterfrågan på biobränslen.

Pellets och briketter 

Pellets och briketter består oftast av sågspån eller annat spill från träindustrin som har pressats till cylinderformade, fyrkantiga eller stavformade bitar. Pellets har oftast en diameter på 6-12 mm. Briketter har en diameter större än 25 mm.

 

Länkar

Pellets.info 
Svenskt pelletsforum. Här diskuteras det mesta om pellets.

Pelletsförbundet 
Här finns statistik över leveranser och priser 

Pelletsfabriker 2013 (pdf)
Sammanställning av tidningen Bioenergi

 

Litteratur

Pelletering och brikettering av jordbruksråvaror (pdf)
Rapport, SLU (2008) Fokus i rapporten ligger på jordbruksråvaror men här finns också generella resonemang om lönsamhet vid pelletsproduktion.

The Swedish fuel pellets industry: Production, market and standardization (pdf)
Exjobb, SLU (2008)

The Swedish market för wood briquettes - Production and market development (pdf)
Ex-jobb, SLU (2008) 

  

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2013-08-22
Skriv ut
7974314