Sveriges enskilda skogsägare

De skogsägare som bor nära sin skog utför ofta eget arbete i skogen. Ca 25 procent av den svenska skogen ägs dock av utbor.
Foto: SKOGENbild
Ungefär hälften av Sveriges cirka 328 000 enskilda skogsägare är anslutna till en medlemsägd skogsägarförening, de allra flesta till någon av de fyra stora föreningarna i riksorganisationen LRF Skogsägarna: Södra, Mellanskog, Norrskog och Norra Skogsägarna. 

I slutet av år 2011 hade LRF Skogsägarna drygt 112 000 medlemmar. Södra var störst med cirka 51 000 medlemmar.

År 2013 finns dessutom två fristående små skogsägarföreningar i Sverige. Nätraälven Skog har 800 medlemmar längs Norrlandskusten från Härnösand till Nordmaling. Västra Värmlands och Dals skogsägarförening har cirka 1 000 medlemmar, som finns i västra Värmland och Norra delarna av Dalsland.

Tar tillvara skogsägarnas intressen
Skogsägarföreningarna har bildats för att ta tillvara skogsägarnas intressen gentemot skogsindustrin. Via dem kan man sälja sin skog som rotpost, slutavverkningsuppdrag eller leveransvirke. Man kan låta skogsbränslet ingå i affären, eller behålla det för att göra egna skogsbränsleaffärer. Man kan beställa en enstaka energigallring, eller låta föreningen sköta i princip allt i skogen, vilket är vanligt när skogsägaren bor långt från sin skog och är s k utbo. Cirka 25 % av alla skogsfastigheter ägs av utbor.

Skogsägarföreningen säljer medlemmarnas skog vidare till skogsindustrier (massa och timmer) och till värmeverk och kraftvärmeverk (skogsbränsle).

Bäst pris till helkund
Det bästa priset erbjuder skogsägarföreningarna sina helkunder, de som låter föreningen ta hand om hela affären. Men det är inte alla medlemmar i skogsägarföreningarna som säljer sin skog och sitt skogsbränsle via sin förening. Av Södras medlemmar till exempel, säljer 78-79 % via föreningen. De som står utanför skogsägarföreningarna, är de allra minsta och de största enskilda skogsägarna.

Fristående skogsförvaltare
Den största fristående skogsförvaltaren i Sverige är Skogssällskapet, med drygt 50 000 medlemmar.

Som enskild skogsägare kan man också välja att sköta sin skog helt själv och sälja timmer-, massa- och energived till skogsbolag eller till virkesuppköpare. Den som inte vill utföra allt arbete själv i sin skog kan ta hjälp av entreprenörer som avverkar, flisar, skotar och transporterar till köpare.


Skogsägarföreningar

Södra

Mellanskog

Norrskog

Norra skogsägarna 

LRF Skogsägarna

Västra Värmlands och Dals skogsägarförening

Nätraälven Skog 

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2013-08-21
Skriv ut
8154771