Lennart Lööf kör hela processen själv, från avverkning till flisning. Maskinerna har han köpt begagnade.

Han säljer sitt skogsbränsle direkt till värmeverket

Lennart Lööf

Lennart Lööf är en av de skogsägare som har valt bort mellanhänderna. Han gör sina skogsbränsleaffärer direkt med ett värmeverk: Tierps Fjärrvärme. Han tjänar på att göra affären utan mellanhänder, och det gör också värmeverket. I maj 2013 uppger drygt 30 svenska värmeverk att de gör eller kan tänka sig göra sådana direkta skogsbränsleffärer.

Det är 2,5 mil från Lennart Lööfs skog i Finnerånger utanför Karlholmsbruk i Uppland, till värmeverket i Tierp. Den sträckan kör han 1-2 gånger i veckan under årets kallaste månader december-mars, 25 ton varje vända. Aldrig mindre än 25 ton i veckan.

– Förutsättningen är att det är nära till värmeverket, annars skulle det inte gå, säger han.

Han talar om flislassen i ton, men får betalt i Megawatt-timmar (MWh), efter värmevärdet i flisen. Det är så värmeverken vill betala, för så tar de i sin tur betalt av fjärrvärmekunderna.

– De väger flisen när jag levererar, sedan tar de prover på den för att fastställa ts-halten (torrhalten), och räknar om till MWh. Värmeverket vill inte ha för blöt flis, men inte heller för torr.

Virket från kraftledningsgatan ger flis för 25 000 kr.

Räknar inte alla timmar
Under senaste året har han fått 200 kr per MWh. Från det ska han dra kostnader för diesel till skördaren, skotaren, flishuggen och traktorn, och sitt eget arbete.

– Nja, jag räknar inte alla timmar jag jobbar, erkänner han. Jag tittar på bokslutet, att det ser bra ut.

Han konstaterar att sett på så vis, går skogsbränsleaffärerna bra. Till och med april 2013 har han och hustrun Madeleine haft en omsättning på skogsflisaffärerna på 400 000 kr. Hustrun sköter bokföringen.

– Men det är mycket arbete med att få fram flisen. Mycket arbete över huvud taget med skog, säger han.

Familjen har 130-140 hektar skog, det mesta granskog, en del blandskog. Skogen ligger runt gården, som längst en halv mil bort.
Bästa virket går till timmer och massa, som Lennart Lööf också avverkar själv, delvis med hjälp av en anställd och en granne som han äger skördaren och skotaren ihop med. Timret säljer han till sågverk, till exempel Heby och Nyby såg, och till skogsbolag som Korsnäs.

  Även grova stockar blir ibland bränsleflis.
Massaveden blir bränsle
Massaveden har han tidigare sålt till Karlit-fabriken i Karlholmsbruk, som gick i konkurs 2012, sedan till Korsnäs. I vinter har han också sålt en del massaved som skogsbränsle.

Det är på vintern han avverkar i skogen. Han både ”plockhugger”, röjer och gallrar, och slutavverkar.

– Ju mer man plockar ut, desto mer växer skogen, säger han.

Det mesta av groten tar han ut direkt, som grön grot, annat får ligga till sommaren på en plats där han kommer åt att hämta den, inte nödvändigtvis vid en väg. Men han tar inte all grot, säger han. En del måste lämnas kvar i skogen för att ge näring åt marken.

Det har blivit allt mer jobb i skogen för honom på senare tid. För ett år sedan sålde familjen sitt mjölkföretag med 70 mjölkkor och 100 ungdjur, men stannade kvar i byn där de har bott sedan 60-talet.

– Skogsbränsleaffärerna började med att jag röjde kring åkrarna, när vi hade mjölkgården. Röjvirket körde jag som massaved till Karlit-fabriken. Sedan ungefär 10 år tillbaka levererar jag flis till Tierps Fjärrvärme.

En gripklo på traktorn matar flishuggen med grot.

Bättre betalt för grot
Han kör en tur med traktorn och flishuggen på släp ut till en grotvälta vid en av Vattenfalls kraftledningar, där man har huggit ner hans träd för att få en tillräckligt bred kraftledningsgata.

Här ute har han haft en hel del jobb under våren med att samla ihop grot och stockar, där de låg fastfrusna på marken. En del av stockarna är kraftiga nog för att duga till massaved. Men Lennart Lööf väljer att sälja dem som skogsbränsle.

– Jag får bättre betalt för skogsbränsle än för massaved, om jag räknar med det arbete jag utför. Massaveden måste jag kvista, säger han.

Han konstaterar också att det blir mycket bättre betalt att ta hand om groten och stamveden själv, flisa och sälja som skogsbränsle, än det skulle ha blivit att sälja skogen vid kraftledningen på rot.

– Om jag hade sålt det här på rot, hade jag fått 3 000 – 4 000 kr. Nu får jag 1 000 kr för varje full ”flisburk” på 7 m3, och det här blir säkert 25 burkar.

Det tar en kvart att fylla flisburken som rymmer 7 kubilkmeter.
 
Flisburken töms sedan i kontainern som körs in till Tierps Fjärrvärme.
Logistiken viktig
Ute i skogen krävs öronskydd när Lennart Lööf drar igång flishuggen, en TS flismaskin som byggts på med en dieseldriven hydraulmotor som tidigare suttit i en lastbil. Huggen matar han sedan med grot och stockar upp till 30 cm diameter med traktorkranen.

Huggskivan gör ett bra arbete – nyligen reparerad för 15 000 kr. Det tar bara 10-15 minuter att fylla en ”flisburk” som sen transporteras tillbaka till huset, där flisen läggs på platta eller tippas direkt över i en 30 m3 stor kontainer. Den kontainern tar han sedan på lastväxlarflak efter traktorn till värmeverket, och om det behövs och inte är för halt väglag, kan han dessutom haka på ett spannmålssläp.

Logistiken kräver planering för att minimera dieselåtgången i skogsarbetet. Ofta har Lennart Lööf kontainern stående i skogen tills den är fylld, och för att kunna behålla flishuggen i skogen och samtidigt köra iväg med fylld kontainer, har han två traktorer.

– Det är också viktigt att kunna hålla leveranserna, säger han.

Han är nöjd med den uppgörelse han har med Tierps Fjärrvärme. Det är visserligen ett muntligt avtal, har aldrig varit annat.

– Men det har aldrig varit nåt problem. Vi avtalar varje vecka vad jag kan leverera. Jag är bara utfyllnad för dem, men det är bra för mig. De skogsbolag som de har leveransavtal med, får bättre betalt. Men det är ju för att de kan leverera stora mängder, och erbjuda säkrare leveranser.

– Jag tjänar ändå bättre än om jag till exempel skulle låta nån annan komma och flisa eller leverera via en virkesuppköpare, säger Lennart Lööf.

Se även

Lennart Lööfs skogsmaskiner

Tierp köper flis av stora och små
Tierps Fjärrvärme köper skogsflis på olika sätt, direkt eller via flera mellanhänder.

Värmeverk som köper skogsbränsle direkt från skogsägare (tabell)

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2013-10-14
Skriv ut
8154856