Annonsera på Bioenergiportalen!

Nu kan du annonsera på Bioenergiportalen, en webbplats som samlar fakta, goda exempel och aktiviteter kring bioenergiproduktion och bioenergiaffärer. Annonsen exponeras väl synlig på Bioenergiportalens förstasida, och kan länkas till lämplig plats på din egen webbplats.

På samma sätt kan man annonsera i Bioenergiportalens nyhetsbrev, som skickas ut 1 gång/vecka till 1 500 prenumeranter.

Annonspriser (vi gör din annons gratis):

  • En månad på Bioenergiportalens förstasida (180 X 180 pixlar) - pris 3000 kr.
  • Fyra nyhetsbrev (1 nyhetsbrev/vecka) (180 x 180 pixlar) - pris 1500 kr.
  • Kombinerad annonsering en månad på Bioenergiportalens
    förstasida och i fyra nyhetsbrev - pris 4000 kr.

I annonsen kan man exponera logga + lägga en kort text. Du kan också använda enbart din logga i annonsen. Se annonsexempel till höger!

För frågor och beställning av annons kontakta:
carina.johansson@jti.se, 010-516 69 28
sofia.bureborn@jti.se, 010-516 69 49

Använd Bioenergiportalen som kommunikationskanal och få en annons gratis!

Använd Bioenergiportalen som kommunikationskanal när du vill kommunicera med lantbrukare, skogsbrukare, energibolag, rådgivare, media m fl om sådant som skogsbränsle, energieffektivisering, biodrivmedel, biogas och jordbruksbränslen. Gratis annons på Bioenergiportalen ingår då.

För prisuppgift kontakta:
carina.johansson@jti.se, 010-516 69 28
sofia.bureborn@jti.se, 010-516 69 49

Bioenergiportalen (BEP) är en kommunikationskanal för bioenergifrågor relaterade till jord- och skogbruket. Den ingår i kommunikationsverksamheten vid JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik.

Annonsexempel

 

 

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2016-02-25
Skriv ut
8158656