Ilse Hallgren och Magnus Ahlsten


Från ägg till biogas

Magnus Ahlsten och Ilse Hallgren berättar i BioenergiBloggen hur de planerar och bygger biogas på Gotland. De är öns största äggproducenter och ska använda bl a uttjänta värphöns och hönsgödsel i biogasproduktionen.

BioenergiBloggen

Hagelsrum biogas reportage

« Alla inlägg
2013-02-23 14:19:37

2013-02-11

BioenergiBloggen presenterar:

Hagelsrums Gård med biogaspartner

Biogasanläggningen på Hagelsrums Gård har en rötkammare på 2 300 kubikmeter där 45-60 kubikmeter flytgödsel tillförs varje dag. Det gör den till en av de större gårdsbiogasanläggningarna i Sverige. På mjölkföretaget Hagelsrums Gård hade man inte vågat satsa på en så stor anläggning helt på egen hand. Anläggningen ägs till lika delar av gården och Swedish Biogas International (SBI).Tom Birgersson berättar om Hagelsrums biogas i  Bioenergibloggen

Åke Birgersson funderar på att satsa på en uppgraderingsanläggning till gården.
– Om vi skulle ha satsat helt själva, hade det krävts en stimulans som metanreduceringsstödet (se högerspalten) så att vi hade kunnat sänka risknivån i projektet. Det är väldigt förvånande att inte politikerna har tagit det steget!, säger Åke Birgersson, en av ägarna i Hagelsrums Gård.

Han har pratat med politiker, bjudit hem dem till gården för att visa och förklara på framförallt klimat- och miljönyttan. Och han hoppas fortfarande på att det ska bli någon form av ersättning eller stöd som motsvarar den miljöinsats en biogasföretagare gör och som främjar biogasetablering på gårdsnivå. 

Rötkammaren på Hagelsrums Gård

Minskar metanläckage
– Vi minskar metanläckaget från gödsellagren samtidigt som vi producerar förnybar energi och förädlar gödseln så att andelen kväve som växterna kan ta upp ökar och lukten minskar vid spridning, säger han.

Många länder i Europa ger biogasstöd både till investering och produktion, t ex Italien, Frankrike, Österrike och Slovakien. I Tyskland finns ett investeringsstöd på upp till 100 % med en övre kreditgräns på 45 miljoner kr, och ett produktionsstöd på upp till 105 öre/kWh. Även Finland har biogasstöd och förra året infördes stöd till biogas i Danmark och Polen.

Familjen Birgersson sökte tillstånd för att bygga biogasanläggningen hos länsstyrelsen i samband med att de 2008 köpte Hagelsrums Gård utanför Hultsfred i Småland. Det tog visserligen två år innan tillstånden beviljades, men sedan har det mesta löpt på. Anläggningen, designad och levererad av SBI, började byggas sommaren 2011. I början av januari 2012 togs den i drift.

I biogasanläggningen på Hagelsrums Gård rötas gödsel från 600 kor, djupströbädd och foderrester.

Swedish Biogas ger support
– Swedish Biogas svarar för support och driftstöd och det underlättar för oss på gården. De är uppkopplade via en datorskärm i Linköping, och därifrån kan de styra processen och ändra i styrsystemet om det behövs, säger Åke Birgersson.

Några särskilda ”flaskhalsar” har de inte stött på. Gasproduktionen har varit den förväntade, och resulterat i el- och värmeenergi motsvarande ungefär 3,5 miljoner kWh (=3,5 GWh) per år. Hagelsrum Gård är helt självförsörjande på el och värme. Ungefär 1,5 miljoner kWh tas ut i el, och den el som blir över sedan man tagit ut vad gården behöver, skickas ut på nätet och räcker till ytterligare cirka 100 hushåll.

De råvaror som rötas till biogas kommer från de 600 mjölkkorna på gården: sammanlagt 25 000 ton gödsel, djupströbädd och foderrester per år. Varje dag matas 45-60 ton flytgödsel in automatiskt i rötkammaren. Dessutom fyller man på med 5-7 ton djupströbädd och foderrester.

Anställd driftövervakare
Hagelsrums Gård har driftansvaret för biogasanläggningen. Åke Birgersson har överlåtit det operativa arbetet till en anställd driftövervakare, Sivert Edvardsson som tidigare varit ladugårdsförman på gården. Det finns sammanlagt tolv anställda på gården, där familjen utgör kärnan. Åke Birgersson har hand om övergripande frågor som finansiering, redovisning, myndighetskontakter, prisförhandlingar och inköp.

– Jag är intresserad av tekniken att framställa biogas, och möjligheten att minska miljöpåverkan från gödseln, säger Åke Birgersson.

Han kunde inte tekniken på detaljnivå när han startade. Men man lär sig allt man behöver, resonerar han. Är man intresserad, så söker man fakta och skapar kunskap. 

– Det som också är viktigt när man har stora arealer nära bebyggelse, är att den rötade gödseln nästan blir helt luktfri. Det minskar risken för konflikter med grannarna.

I dag används alltså biogasen till el- och värmeproduktion. Men i drifttillståndet finns utrymme för utökad gasproduktion, och Åke Birgersson håller ögonen på vad som händer på fordonsgassidan.

– Vi funderar lite på att skaffa en uppgraderingsanläggning hit till gården. Det håller på att utvecklas ny teknik som kan göra det lönsamt med mindre uppgraderingsanläggningar, säger han.

Sonen Tom deltar

På Hagelsrums Gård finns också en intresserad son, Tom Birgersson, 24 år. Intresserad av biogas, vill säga. Att bli bonde lockar honom inte.

– Att vara bonde i dag är inte som förr. Nu måste man vara lite av företagsledare, och det blir mycket administration, säger Tom Birgersson.

Han har på senare år blivit alltmer intresserad av arbetet på gården, särskilt det som rör biogasen. Den processen har beröringspunkter med den utbildning, Kemisk Biologi, han genomgår på Linköpings universitet och som handlar om bioteknik. Han ska så småningom bli civilingenjör, men har nu tagit ett sabbatsår för att samla lite inspiration och motivation.

Biogas ger inspiration
Inspirationen får han bland annat genom att delta i skötseln av biogasanläggningen på gården.

– Jag har en del kunskaper som jag kan tillämpa här. Jag hoppar in när det händer något, och det händer småsaker hela tiden. Något fastnar i en pump som måste rengöras, eller motorn måste sotas. När vi fyller på med det fasta materialet skruvas det in med en mixerblandare, och det måste man hålla koll på. Om man missar en inmatning märks det nästan direkt i gasproduktionen, säger Tom Birgersson.

Eftersom Tom Birgersson också är datorvan, blir det i första hand han som kommer att berätta om arbetet kring biogasanläggningen på Hagelsrums Gård via BioenergiBloggen.Biogasanläggningen på Hagelsrums Gård

  1. Förbrunn flytgödsel
  2. Teknikcontainer med pumpar, mätare och SBI styrsystem
  3. Värmeåtervinningssystem från utgående gödsel
  4. Förbehandling och inmatning av fastgödsel och foderrester
  5. Isolerad rötkammare med omrörningssystem
  6. Container med gasmotor och elgenerator
  7. Fackla för överskottsgas
  8. Värmekulvert för bostadsuppvärmning
  9. Biogödsellager

Se även

Fakta om biogasanläggningen på Hagelsrums Gård

SBI satsar på stora och små anläggningar

Stöd till biogas

Till BioenergiBloggen
Kommentarer på Bioenergiportalen modereras. Det innebär att din kommentar visas först sedan den godkänts av en webbredaktör.


Blogg-arkiv

Gå till sida
Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-12-13
Skriv ut
8154859