Nyheter 2008

25/8 Avloppsslam minskar korrosion
vid förbränning av biobränslen
25/8 Eon vill samarbeta med
Jämtland om biogas
22/8 Pipeline för gårdsgas byggs i Dalsland
22/8 Höga matpriser beror inte på biobränsleanvändning
22/8 Danska Dong gör etanol av halm
21/8 Regnet gjorde vetet till etanolråvara
21/8 Ökat intresse för klimat och skog
20/8 Stirlingmotorn åter till Sverige
20/8 Satsning på biobränsle med järnväg
19/8 Nya miljövänliga bussar rullar i Kalmar
19/8 Alternativ till diesel dröjer
19/8 Mer matavfall ska bli biogas i Linköping
18/8 Allt fler sågverk tänder på pellets
18/8 Frågetecken kring biogas från växter
18/8 SCA byter till syntetisk diesel
18/8 Ystad vill ha mer lokal energi
15/8 Ny bioenergianläggning i Storuman
14/8 Etanolavgaser hävdas ge höga utsläpp
14/8 Sopor blir biogas i Ludvika
12/8 Pål Börjesson:
Sverige framställer finetanol
11/8 SEKAB söker nytt kapital
8/8 Fjärrvärme eller pelletspanna
ger bra ekonomi och miljö
7/8 Oljebolag satsar på etanol från cellulosa
6/8 Metangas från nötgödsel blir el
6/8 Eon tror på biogas
5/8 Svebio får ny vd
5/8 Myndighet vill ha cellulosaetanol i tanken
5/8 För få gasbilar i Skellefteå
5/8 Osäker expertprognos om priser
4/8 Etanolbilarna ökar

Prenumerera gratis på vårt nyhetsbrev!