Nyheter 2009

26/11 Svensk Biogas ökar produktionen
26/11 Fortum ersätter kol med biobränsle
25/11 Framåt för biogasen i Boden
25/11 Storbritannien blir beroende av flisimport
25/11 Ny gallring ger energi och pengar
25/11 Ökat fokus på förnybar energi inom EU
24/11 Gävle kommun och Korsnäs
bygger kraftvärmeverk tillsammans
24/11 Gårdsbiogas på gång i Mariestad
24/11 Skogsflisen är värd dubbelt så mycket
24/11 Gödsel kan fördubbla produktionen
av biogas i östra Mellansverige
23/11 Lantbrukare positiva till biogasproduktion
23/11 Bränsle och arbetstid styr
val av värmesystem på gården
23/11 Sveaskog vill ta ut mer skogsbränsle
23/11 Kristianstad kommun betalar
dubbelt för egen biogas
20/11 Energimyndigheten satsar på salix
20/11 Sveriges största pelletsfabrik
igång i Norrsundet
19/11 Förnybar el och biogas nya skånska mål
18/11 Minskade utsläpp med rme
18/11 Biogasavtal bryter mot lagen
17/11 Sveaverken tror på gårdsgasen
17/11 Nya EU-regler stoppar inte
etanolfabrik i Karlshamn
17/11 Slam kan bli biogas i Luleå
16/11 Nya EU-regler ett hot mot etanolbilar
16/11 Biogas av grisgödsel på Högebo gård
16/11 Returflis värmer växthus
16/11 Skånefrö gör värmepellets av avrens
16/11 DME och metanol av svartlut i Domsjö
16/11 Världen satsar på biobränslen
13/11 Två av tre lantbrukare
sysslar med förnybar energi
13/11 Energimyndigheten utlyser biogasmiljoner

Prenumerera gratis på vårt nyhetsbrev!