Nyheter 2009

14/10 Ny biogasanläggning i Katrineholm
14/10 Stockholms vildkaniner
blir värme i Värmland
13/10 Biogasen expanderar från Alva
13/10 Världens biobränsleproduktion
ökar kraftigt
13/10 Biogas ska torka Arlas mjölk
12/10 Plönningeskolan vill köra traktor på biogas
12/10 Bioenergi framtiden för nedlagda sågverk
9/10 Energigräs på myrar kan påverka klimatet
8/10 Billig bensin går före etanol
8/10 Sveaskog satsar på bioenergi i Piteå
7/10 Åkerbränsle proveldas i Eskilstuna
6/10 Lönsammare gallring med skogsbränsle
5/10 Förslag på biogascentrum i väst
5/10 Effektiv sopsortering sparar miljön
2/10 Biogas Brålanda - årets miljösatsning
1/10 Regeringen satsar 150 miljoner på biogas
1/10 Skogsstyrelsen ger råd om stubbskörd
30/9 Svenskarna satsar helst på förnybar energi
30/9 Gröna elproducenter i Finland
kan få garantipris
30/9 Vetenskapsakademien vill
prioritera energieffektivisering
29/9 800 miljoner till ny energiteknik
28/9 Katrineholm tror på fordonsgas
- trots gasbrist
28/9 Piteå energi investerar
i småskalig kraftvärme
25/9 Biogas Färs tror inte på Shell
25/9 Umeå energi vill behålla Sekab
25/9 Svenska bilar värst i EU på koldioxidutsläpp
24/9 Energisvinn när butikerna slänger mat
24/9 Danska lantbrukare:
energi ruttnar bort på åkrarna
24/9 Miljonsatsning på biogasprojekt
24/9 Gödslingsförsök banar väg
för biogas i Gävle

Prenumerera gratis på vårt nyhetsbrev!